Granbarkborren vaknar

Vårvärmen har väckt granbarkborrarna ur sin vintervila och nu angrips både nedblåsta och stående granar i södra delarna av landet, visar Skogsstyrelsens och skogsbrukets svärmningsövervakning.

Foto: MostPhotos

I ett pressmeddelande kommenterar Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen:

– För många skogsägare med granskog skulle det vara katastrof om meteorologernas långtidsprognos stämmer och vi får en lika torr och varm sommar som 2018. Då riskerar vi stå inför en ny omfattande barkborrevåg, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen.

”Skogsstyrelsens och skogsbrukets övervakningsfällor har nu fångat flera tusen granbarkborrar vilket visar att svärmningen är i gång i södra delarna av landet.

Sedan den extremt torra sommaren 2018 har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren, till ett värde av cirka 14 miljarder kronor. Det kan jämföras med de stora bränderna sommaren 2018 som förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.”

I pressmeddelandet anges tecken på om en gran har blivit angripen:

”De tidiga angreppen av granbarkborre kan vara svåra att upptäcka eftersom granen fortfarande ser frisk ut på håll. Men någon vecka eller två efter att svärmningen kommit i gång kan man på nära håll se:

  • brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort.
  • små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.
  • gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren)”

Skogsägare uppmanas att kontrollera sin skog och leta efter dessa tecken minst var fjärde vecka fram till och med augusti. Störst risk för nya angrepp är det i soliga lägen och där det varit angrepp i närheten tidigare år. Det är också viktigt att ta rätt på granar som blåst ner eller skadats av snön under vintern, eftersom granbarkborrarna annars kan massföröka sig där.

Se film om granbarkborren:

Länk:
www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

www.skogsstyrelsen.se/svarmningsovervakning