Zonkarta ska hindra skogskrockar

Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar ett markinnehav på ca 10 800 ha och bedriver bland annat verksamhet i 19 strövområden. Johanna Pedersen jobbar som folkhälso- och friluftsstrateg på Stiftelsen Skånska Landskap och är verksamhetsansvarig för stiftelsens nitton strövområden. Hon har tillsammans med sina kollegerutvecklat en zonkarta för att förhindra krockar mellan vandrare och cyklister. Hur uppkom den […]

Läs mer

Upplevelser i framtidsljus

Beyond the Future är ett innovationsprojekt där fokus ligger på framtidens boendeupplevelser ”Future Lodging Experience” och matupplevelser ”Future Food Experience” kopplade till Skånes ledsystem. Projektet finansieras av Tillväxtverket och löper mellan 2019 – 2021 och drivs av Tourism in Skåne, där Helena Östberg är varumärkes- och innovationschef. Vilken är din roll i projektet?– Vi är flera vid […]

Läs mer

Hållbar naturturism

Helena Rimfors startade Jordnära Upplevelser 2016, ett år efter att hon och hennes man Petter flyttat från Jämtland tillbaka till Helenas hembygd Brösarp. Hon erbjuder guidade naturupplevelser med hjälp av mountainbike, trail run, vandring och traktorsafari. Vilken är tanken bakom Jordnära Upplevelser?– Min idé är att förena aktiv naturupplevelse med lokal råvara. Mina passioner i […]

Läs mer

Lund planerar för friluftslivet

Lunds kommun är mitt uppe i arbetet med sin första friluftsplan och med en nyligen avslutad remissrunda. Planen syftar bland annat till att kartlägga och beskriva kommunens friluftsliv, formulera mål samt en handlingsplan för att bevara och utveckla kommunens värden utifrån natur och friluftsliv. Magnus Eckeskog som är friluftssamordnare på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun […]

Läs mer

Stigcykling med kontroll

Fredric Piper är projektledare för Mountainbike Skåne och ordförande för Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling. Deras uppdrag är vara regional röst för en hållbar utveckling kring att bereda bättre plats för stigcykling i Skåne. Berätta om bakgrunden, när startade ni och varför?– Vi startade vår stiftelse 2016. Vi såg att det fanns ett stort glapp kring […]

Läs mer

Lederna viktiga för skogen

Anna Jähnke, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

I slutet av maj invigdes delsträcka SL6 av Skåneleden, i Vattenriket. En av de som invigningstalade var Anna Jähnke, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. Vilka var huvudbudskapet i ditt tal?– Jag ville poängtera att det finns många positiva effekter av denna typ av leder bland annat uppmuntrar människor till en aktiv och rörlig vardag över generationsgränserna. […]

Läs mer

Turism på annans mark

Kåsa Foto: MostPhotos

LRF har varit delaktiga i projektet ”Turism på annans mark” som lanserades i april i år. Resultatet är en handfast handledning för hur samverkan på bästa sätt kan ske mellan markägare och naturturistföretagare. Till handledningen är också sex avtal framtagna som utarbetats av en jurist. Detta för leder, lägerplatser, snöskoter, olika turismaktiviteter samt vägslitage. Jan […]

Läs mer

Ökat besökstryck för skånska landskap

Stiftelsen Skånska landskap konstaterar ett kraftigt ökat besökstryck i sina strövområden till följd av coronakrisen. VD Charlotta Kabo Stenberg berättar mer: Vad gör ni för att möta det ökade trycket?– Parkeringarna är ofta fulla så vi försöker hitta nya parkeringslösningar så att alla ska få plats.  På Fulltofta Naturcentrum, där det även finns fikamöjligheter, har […]

Läs mer