Hej vilt

Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi var i mitten på augusti på grönbete och träffades ”på riktigt” för första gången på över ett år. Dagen ägnades åt viltfrågor kopplade till de fem aktiviteter i ämnet som ingår i den skånska skogsstrategin.

Nyligen samlades styrgruppen för Skånsk skogsstrategi där sig bör, det vill säga i skogen. Platsen var Kylen utanför Osby, mark ägd av Per-Arne Karlström från Södra som också ingår i styrgruppen. Dessutom deltog ett antal inbjudna markägare.

Temat för dagen var ”Viltet i skogen”

Dagen inleddes vid tio med en fika och en första inledande presentation som visade skillnaden i viltfoder utifrån olika betingelser. Man tittade också på ett tjugofemårigt tallbestånd, eller det som var kvar. Per-Arne refererade till de tallar som man inte såg, det vill säga inte längre fanns, som ”uppätna smörgåsar”

Sedan drog sig gruppen längre in i skogen till det viltdemohägn som Per-Arne uppförde 2018, ett av totalt 40 i Södras regi. Ett helghägn, ett halvhägn och en referensyta utan hägn. Per-Arne berättade om det som deltagarna också kunde se; hur de orörda tallarna i helhägnet växte på bästa sätt, tillsammans med ett komplett RASE-bestånd, i halvhägnet var framgången för tallarna mer begränsad och på referensytan obefintlig.

Efter regnskurar och fältlunch så kom solen fram lagom till eftermiddagens program. Ola Arvidsson från Skogsstyrelsen visade hur Äbin-inventeringen fungerar och Mikael Bengtsson från Länsstyrelsen beskrev sedan älgförvaltningssystemet. Därefter redovisade Stefan Persson från Södra vad viltskadorna kostar samhället årligen.

Avslutningsvis diskuterade gruppen de fem viltaktiviteterna i Skånsk skogsstrategi som nu är under ombearbetning och dagen rundades av med en kopp kaffe som ju alltid smakar godare ute i det gröna.

En kunskapsspäckad och härlig dag i skogen. Vilket man kan se på gruppbilden av styrgruppen!

Styrgruppen Skånsk skogsstrategi Foto: Kristina Larsson
Bakre raden fr v: Per-Arne Karlström Södra, Thomas Kraft Skogforsk, Karl Magnus Adielsson Region Skåne, Henrik Andersson Skogsstyrelsen, Kerstin Rietz Länsstyrelsen Skåne, Nils Fahlvik Skogforsk. Främre raden fr v: Elisabeth Arvidsson Skogsstyrelsen, Annelie Johansson Länsstyrelsen Skåne, Malin Pettersson Södra, Anders Ekstrand Naturskyddsföreningen Skåne samt Ann Marke LRF Skåne

Text: Åke Högman