Potential med Camilla

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.

  Här i ”Rekreationsfilmen” pratar vi med naturturismföretagaren Camilla Jönsson. Hon bedömer ett skogsparti utifrån ett rekreationsperspektiv och ser möjligheterna i tystnaden, stjärnhimlen och fågelsången. Camilla lyfter fram vikten av Skånes omfattande system av vandringsleder samt efterlyser större homogenitet vad gäller kvalitet och skyltning. Hon ser också goda utsikter för att produktion, miljö och friluftsliv ska kunna samsas och framhåller betydelsen av dialogarenor.

Åke Högman, Camilla Jönsson Foto: Kristina Larsson
Åke Högman och Camilla Jönsson. Foto: Kristina Larsson

Insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:
Insats I4: Öka kunskapen och intresset ur ett innovations-perspektiv för den skånska skogens framtida potential.
Aktivitet A. Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare.