En unik vandringsled

1,6 km av träspång och grusad gång. Stiftelsen Skånska Landskap tillgängliga vandringsled Lugna linjen invigdes i Fulltofta nyligen. Projektledaren Johanna Pedersen berättar om stor uppskattning men att lugnet också varit mindre lugnt än önskat.

Nu har Lugna linjen varit tillgänglig ett tag, hur har det gått?
– Tyvärr har vi redan haft en del skadegörelse längs leden. De nya informationsskyltarna om trollsländor är stulna och rännan som för in vattnet till dammarna är saboterad. Det är synd på all vandalisering som sker just i detta område, när det är skattemedel som finansierar verksamheten.

Projektledare Johanna Pedersen, Stiftelsen Skånska Landskap (SSL) och den nyinvigda vandringsleden Lugna Linjen. Foto: SSL

Vilka reaktioner har ni fått?
– I övrigt har vi fått väldigt positiv respons! Flera inom Hörby kommun, som var med på invigningen, har också fått upp ögonen för området Bjäveröd och kommer kunna nyttja det i sin verksamhet. Responsen på sociala medier från allmänheten har varit mycket positiv.

Hur särskiljer den sig från andra leder?
– Jag skulle säga att det är unikt med en så lång träspång längs vatten som är helt tillgänglighetsanpassad, dvs tillgänglig även för människor i rullstol. Jag känner endast till ett annat exempel i Skåne. (Spången är på knappt 1 km och därtill tillkommer ca 1 km grusväg)

Vem är målgruppen i första hand?
– Den är anpassad för att människor i rullstol, med rullator eller barnvagnar ska kunna rulla hela linjen runt. Men anpassningarna tillgängliggör för alla människor att komma dit. Det är en kortare runda, så det passar den som inte vill gå så långt men som vill njuta av en vacker plats, av porlande vatten, tystnad och stillhet. Jag brukar själv åka dit med mina barn och bygga barkbåtar som får åka genom vattenrännan.

Var kommer namnet ifrån?
– Vi hade en namntävling där man fick skicka in förslag. Juryn röstade sedan fram detta som vinnande bidrag.

Kommer det fler initiativ liknande detta?
– Nej. Ravinslingan vid Fulltofta Naturcentrum är en träspång som är tillgänglighetsanpassad. Den är ca 200 m lång och kombinerad med grusväg är den ca 1,5 km lång. Vi kommer dock inte utveckla något liknande i framtiden. Kostnaderna är stora för ett sådant här projekt. Vi satsar hellre på att tillgängliggöra ett fåtal platser i Skåne, och gör det med hög standard, än att sprida till fler platser men inte kunna underhålla det på bra sätt.

Text: Åke Högman