Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan.

Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad
Aktivitet P 7 B inom huvudområde Miljö

Aktivitetsägare: Jan Lannér, Skogsstyrelsen och Åke Högman, Länsstyrelsen Skåne

Medverkande: Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi

Aktuellt läge: En förstudie har påbörjats, ursprungligen utifrån en arbetsuppgift till elever på utbildningen för landskapsvetare i Kristianstad. Genom främst djupintervjuer, kartläggning av producenter och marknadens behov samt workshop kommer en analys göras om eventuella vägar framåt. Förstudien beräknas vara klar till årsskiftet.

Finansiering: Leader Skånes Ess

logotyp leader