Hittaut får pris för att ha hittat många

Hittaut är en orienteringsform för alla där deltagaren letar checkpoints och samtidigt får en möjlighet att upptäcka nya spännande platser. Under pandemin startade Skånes Orienteringsförbund Hittaut Skåne i samverkan med Skånes Hembygdsförbund, Skånes Naturskyddsförening, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Nu har förbundet utsetts till Årets Förnyare av Sparbanksstiftelserna i Skåne. Projektledare Robert Lood på Skånes Orienteringsförbund är såväl glad som taggad inför en fortsatt utveckling av projektet.

Stort grattis till priset, hur känns det? 
– Det känns fantastiskt roligt att få det här fina priset av Sparbanksstiftelserna och vi ser det som ett kvitto på allt arbete vi har lagt ner i projektet.  

Man och kvinna visar upp pris
Robert Lood och Anne Udd. Foto: Privat

Ni startade under pandemiåret 2021, hur gick ni tillväga? 
– Hittaut exploderade i popularitet under 2020 när så mycket annat var tvunget att stänga ner och ställas in i spåren av pandemin och de efterföljande restriktionerna. På initiativ av Skånes Orienteringsförbund startades Hittaut Skåne upp våren 2021 i samverkan med Skånes Hembygdsförbund, Skånes Naturskyddsförening, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet med projektet var dels att kunna hålla igång någon form av föreningsverksamhet, men främst att bidra till att få fler människor i rörelse. I samband med uppstarten bjöds föreningar från de tre förbunden in till att delta i projektet. Under första året deltog ett tjugotal föreningar som i år har ökat till trettio stycken 

barn med karta
På jakt efter Hittaut-kontroller på Kjugekull. Foto: Kristina Larsson

Vilken är målgruppen? 
– Vi vill med projektet nå den breda allmänheten som inte är orienterare. Syftet med projektet är att med hjälp av orientering locka fler människor i rörelse samtidigt som de upptäcker sitt närområde. För att lyckas med detta har vi allt från tillgänglighetsanpassade checkpoints inne i samhällen som Klippan och Höör till ganska utmanande checkpoints i strövområden som t.ex. Klåveröd och Bäckhalladalen. Med andra ord kan du som deltagare själv bestämma när under säsongen 1 april – 6 november som du vill Hittaut i de olika områdena.  

På vilket sätt kommer ni att jobba vidare med konceptet? 
– Vi kommer tillsammans med de ideella föreningarna att fortsätta att utveckla projektet. Vi kommer dels ha en lokal prägel där varje “område” ska vara attraktivt och intressant för de lokala invånarna att ge sig ut och upptäcka närområdet. Men också en regional prägel där vi kan bidra till att få Skåningarna till att upptäcka nya fantastiska platser i landskapet utanför de klassiska besöksmålen som Skäralid och Stenshuvud.  

– Med start i september har vi dessutom startat upp en riktad satsning för barn och unga. Genom den infrastruktur i form av checkpoints och kartor som vi tillsammans med föreningarna byggt upp kommer vi att genomföra ett stort antal aktiviteter riktade till barn och unga runt om i Skåne. Målet med satsningen är att bidra till barn och unga hälsa genom att locka till rörelse i naturen.   

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:

REKREATION:
Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.

Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande.
Aktivitet: B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.