Styrgruppen på exkursion

Delar av styrgruppen deltog fredagen den 30 oktober i en exkursion. Stiftelsen Skånska Landskap bjöd då in till en heldag i skogen där man i fält presenterade sin nya skogsbruksstrategi. Cirka 20 stycken nyfikna deltagare samlades på morgonen vid Stiftelsens Fulltofta Naturcentrum en bit utanför Höör.

Från Stiftelsen deltog Emma Sandell Festin (skogsförvaltning, skogsforskning), Anders Rosell (verksamhetsansvarig för skogs- och naturvårdsförvaltning), Stefan Olsson (Skogsförvaltning, verksamhetsansvar för byggnader och arrendefrågor) och VD Christian Holst. De fyra hjälptes med att berätta om såväl Stiftelsen som den nya strategin.

Kollage Fulltofta
Foto t h. Från Stiftelsen Skånska Landskap deltog VD Christian Holst, Emma Sandell Festin, Anders Rosell och Stefan Olsson. Foto: Kristina Larsson, Länsstyrelsen Skåne

 Stiftelsen som förvaltar ca 11 000 hektar skog driver såväl produktion som att man erbjuder rekreationsmöjligheter, med bland annat 40 mil lång vandringsled med utsiktstorn, bryggor och eldplatser.

Den nya strategin utgår från att Stiftelsen ska bedriva ett adaptiv/anpassningsbart och hållbart skogsbruk.
* Det innefattar att områden värdefulla för rekreation och friluftsliv bevaras och utvecklas.
* Att åtgärder för att främja biologisk mångfald genomförs.
* Att en uthållig och lönsam virkesproduktion bedrivs.
* Att åtgärder för att främja skogens roll i klimatomställningen genomförs.

De fyra målsättningarna är likställda och det är eftersträvansvärt att de kan kombineras.

I ett mestadels strålande solsken gick exkursionen genom såväl löv som gran och blandskog. Vid olika hållpunkter stannade gruppen till och tillfälle för såväl reflektioner som diskussioner gavs stort utrymme. Något som alla deltagare deltog i med många olika intressanta perspektiv.

Dagen avslutades med glada leenden över kaffe och äpplekaka.

Läs mer om Stiftelsen Skånska landskaps arbete med deras Skogsbruksstrategi. Där finns även strategin för nedladdning.