Nu på YouTube – Webbinariet ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”

Den 22 september arrangerade Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad ett webbinarie om kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Vi lyfte fram potentialen i det kommunala skogsinnehavet samt trä som ett konkurrenskraftigt alternativ i byggprocesser.

Du som missade tillfället kan nu i efterhand titta på webbinariet på vår Skånsk skogskanal på Youtube.

Webbinariet delades in i två delar:

DEL1 – Potentialen för kommunala skogar – Genom den ”variationsrika skogen” kan kommunernas skogsinnehav lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och rekreation.

  • Cecilia Lundin, Täby kommun – om kommunens nya skogsprogram och vikten av en strategi.
  • Clas Clausen, Skövde kommun – Skövdes strategi för träbyggnad
  • Patrik André, Skogsstyrelsen – om den kommunala skogens möjlighet i ett framtida digitalt landskap.
  • Carl-Johan Bengtsson, Skogssällskapet – reflektioner och framåtblickar med utgångspunkt i undersökningen som svenska kommuners skogsstrategier

DEL2 -Kommunernas väg till ökat träbyggande – Ett ökat klimattryck och en innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i byggprocesser.

  • Jessica Becker, Trästad – en introduktion till processtödet Wood First
  • Frida Gustavsson och Lars Johansson, AIX arkitekter – om att gestalta nya bostäder med närhet till Carl Larssongården i Kulturarvet Sundborn och träbyggandet i Åre och Duved
  • Magnus Schön, KOD Arkitekter – om resilienta villastäder och hur Sveriges villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera klimatförändringarna
  • Emma Sandell Festin, Christian Holst och Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap – om hur att kombinera produktion med miljö och rekreation