Skogsstyrelsen deltar på Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett årligen återkommande arrangemang där offentlig sektor kan bidra med digitala eller lokala aktiviteter kopplat till innovation och digitalisering. I år arrangerar Skogsstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb två aktiviteter under Innovationsveckan.
Den 5 oktober klockan 13.00-14.30 finns möjlighet att lyssna på William Lidberg från SLU som tillsammans med andra kommer att berätta om dikeskartan – var den finns, hur den tagits fram samt exempel från användare på hur den har använts.

-Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj. Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden. Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot tidigare kartor. Nu utvecklar vi metoden så att den ska kunna hitta både diken och naturliga vattendrag i framtiden, säger William Lidberg, SLU.
Liselott Nilsson på Skogsstyrelsen, som varit delaktig i arbetet med att ta fram dikeskartan säger:

-Det här är innovation som sprider sig som ringar på vattnet och som kan möjliggöra automation och innovation.

Den 7 oktober klockan 10.00-11. 1 5 kommer Hal il Radogoshi från Skogsstyrelsen demonstrera hur man kan köra Al-modeller på live­strömmad video från drönare, ett utvecklingsarbete där Halil och Örjan Laneborg från Skogsstyrelsen, tillsammans med Christoffer Brax från Combitech, kombinerat sina kompetenser för att lösa en rejäl utmaning.

-Med den här tekniken kan vi nu flyga med drönare över ett skogsbestånd och i realtid identifiera trädarter eller skogsskador. Vi kan också med lätthet byta mellan Al-modeller medan drönaren fortfarande är i luften, säger Halil Radogoshi.

Foto: Mostphotos

Anmälan till aktiviteterna sker genom att skicka e-post till Meit Öberg meit.oberg@skogsstyrelsen.se senast dagen före aktiviteten. Möteslänk kommer skickas ut i god tid innan.

Text: Skogsstyrelsens nyhetssida