Ädellövskogsdagen på Ullstorp

På lördag den 24 september blir det Ädellövsskogsdagen på Ullstorp för femte året och i arrangemang av Skogsstyrelsen Skåne.

  Elisabeth Arvidsson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen, Skånes distrikt.

  – Intresset för ädellöv är stort i Skåne, på många håll blir det ollonfall i år och för att öka chansen till en lyckad föryngring så är det viktigt att ha en god föryngringsplanering.

  – Under ädellövskogsdagen får besökaren konkreta exempel på vad som krävs för att lyckas med din bokföryngring. Dessutom information om ekonomiska stöd för skötsel av ädellövskog.

Med en aktiv naturvård kan markägaren gynna den biologiska mångfalden i sin skog.

  – Här ger vi exempel på åtgärder i ädellövskogen som du enkelt kan utföra själv eller leja för. I anslutning också information om återvätning.

 Under dagen ges vägledning i hur björk och ädellövskog kan vara ett alternativ ur klimatperspektiv och vikten av att sätta rätt planta på rätt plats för att skogsbruket ska bli långsiktigt hållbart.

  – Man kan även besöka ett hyggesfritt bestånd och diskutera för- och nackdelar med våra skogskonsulenter. Vi har också en entreprenör på plats som berättar om hur det är att arbeta med hyggesfritt ur ett praktiskt perspektiv.

  – Dessutom deltar Ekfrämjandet och berättar om sin verksamhet och visar hur du ska sköta din ekskog för att få fram värdefullt ektimmer. Vi vänder oss till till skogsägare men ytterst alla som jobbar i skogsbranschen.

Läs mer om dagen och hur du kommer dit.
Dag och tid: lördag 24 september, drop-in kl 10-14
Plats: Ullstorps kursgård, Höör
Övrig information: Ingen anmälan. Vi bjuder på fika. Rundan att gå är cirka 1,7 km
Kontaktperson: Magnus Bondesson, magnus.bondesson@skogsstyrelsen.se

Text: Åke Högman

Förra årets artikel om 2021 års ädellövskogdag.