Ett julbord av friluftslivsinspiration

Idag den 22 december går remisstiden ut Skånes friluftslivsplan. Men redan nu finns ett julbord av inspiration på ”Länsstyrelsen Skånes Friluftslivsplattform”. Här återfinns material som riktar sig i första hand till tjänstepersoner inom kommuner, myndigheter och regioner samt ideella och kommersiella aktörer, dvs till olika föreningar och företagare inom besöksnäringen.

 Friluftslivssamordnare på naturvårdsenheten Moa Vitestam är, tillsammans med Malin Andersson, den som utformat plattformen.
  – Målet med Skånes Friluftslivsplan är att vi tillsammans ska få större genomslag och bidra till att friluftslivsmålen i länet förverkligas.

porträtt kvinna

  Som ett led i framtagandet av strategin och handlingsplanen höll Moa och Malin i maj och juni workshops med målgruppen i Fulltofta.
  – Mycket givande, många tankar och inspel som har letat sig in i planen.

Moa Vitestam Foto: Privat 

Plattformen rymmer bland annat Strategi för framtidens friluftsliv i Skåne 2030, samt en omfattande en kartläggning av friluftslivsområden , utifrån en vidareutvecklad metod, ursprungligen framtagen av Naturvårdsverket.
  – Vi har justerat den utefter Skånes förutsättningar samt vilken slutprodukt vi eftersökte. Vi ville skapa ett underlag med ett regionalt perspektiv som berättade om vilka friluftslivsområden det finns, i vilken utsträckning de används och hur de används i detta nu.

En viktig utgångspunkt för arbetet har varit att ett område inte är viktigare än något annat, eftersom alla friluftslivsområden är betydelsefulla utifrån olika aspekter och användningsområden.
  – Vidare så saknar vi den lokalkännedom som behövs om de lokala friluftslivsområdena, så den kartläggningen och värderingen vill vi lämna till kommunerna. Detta är varför vi endast fångar upp de nationella och regionala områdena, med undantag för samtliga naturreservat.

  Resultatet av arbetet presenteras i en interaktiv karta.

  – Du kan välja om du vill se de kartlagda friluftslivsområdena utefter vilken klass de fått i värderingen eller utefter vad för sorts av område det är. Vi tror att det är ett roligt och stimulerande sätt att inhämta kunskap.

  Plattformen innehåller också en allt mer laddad kunskapsbank.
  – Det finns oerhört mycket bra material som redan är framtaget, vad vi gör är att vi samlar ihop det så att det blir lätt att dels få en överblick över och dels kunna fördjupa sig i.

  Moa är optimistisk inför det kommande året.
  – Med en friluftsplan i ryggen kommer vårt arbete och plattformen få ännu mer fart. Vi hoppas att den kommer att vara ett bidragande verktyg för ett alltmer hållbart framtida friluftsliv.

Text: Åke Högman