Välkomna till viltkonferens i Breanäs 8 nov!

Skånsk skogsstrategi i samarbetet med Skogsstyrelsen bjuder in till workshop och exkursion.
Tema: Skog och vilt i ett föränderligt klimat.
Konferensen är en fortsättning och del 2 av konferensen Skog och vilt i balans.
Vi träffas på Breanäs hotell den 8 november och vi börjar dagen med fika 08.30. Lunch 12.00 och eftermiddagskaffe 15.00. INGEN AVGIFT.

Förmiddag

  • Matilda Lindmark, skogskonsulent Skogsstyrelsen – Hur ska vi nå balans mellan skog och vilt – med avstamp i det kommande regeringsuppdraget
  • Anders Rosell, Verksamhetsansvarig för skogs- och naturvårdsförvaltning på Stiftelsen Skånska landskap – ”Stiftelsens mångbruk”.
  • OBS! Talare tillkommer.
  • + Workshop – ”Hur ska vi nå skog och vilt i balans?”

Eftermiddag
Exkursion, i anslutning till hotellet, som belyser frågan ”Skog och vilt i ett föränderligt klimat”. Hålls av Anders Ekstrand, Naturskyddsföreningen och Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap.

Anmäl dig så snart du kan dock senast den 1 november.