Skogens värden kan ge mer flis i kassan

Inom ramen för samarbetsprojektet Skogens värden, vars syfte är att skapa nya jobb på landsbygden, hölls en konferens den 25 oktober om träförädling på Tyringe kurhotell.

 Konferensen anordnades ytterst av Jan Lannér och Fredrik Silfwerbrand från Skogsstyrelsen som också ledde dagen.

 Temat var att samarbete ger ”mer flis i kassan”.

man

Jan:
  – Sammanlagt 25 personer var ett rätt lagom gäng för att skapa nya kontakter. En mycket bra blandning av deltagare och presentatörer blev också en god grund för det fortsatta arbetet med aktiviteter.

  Förmiddagen bjöd de närvarande på ett minst sagt laddat program där miljö- och hållbarhetsansvarig Petra Mattson på Gärsnäs talade om hållbarhet i alla led. Hon följdes av Peder Hermodsson från Järseke som tog upp utmaningarna för småskalig träförädling.

  

Den entusiastiske Erik Hjärtfors från föreningen Specialträ talade om deras vision och behov och Rasmus Olsson från Södra om träråvara och erfarenheter kring diversifieringen av sortiment.

  Förmiddagen avslutades med att Katarina Brunnström från Skeinge Säteri berättade om hur hon har breddat skogsproduktionen och utvecklat fler ben, däribland låtit bygga ett konferenscentrum.

  Efter en god lunch med mycket prat och högt sorl så viktes eftermiddagen åt livliga diskussioner i grupper om hur att bli en bättre beställare och hur ska man bygga nätverk och på så sätt öka värdet i alla led i värdekedjan.

Fredrik:(på bild)
  – Det finns intresse och behov i Skåne av att utveckla träförädlingen, framförallt genom mer kontakter i den kontext varje företag befinner sig i. Det blev en bra dag.