Fokus på världsträd i Alnarp

Onsdag 22 november bjuder Tema Lövskog in till eftermiddag i Alnarp med rubriken: ”Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan”.

Asken Yggdrasil, världsträdet i den nordiska mytologin, ger en aning om hur viktigt trädslaget var för de fornnordiska samhällena. Det avspeglar också hur mäktigt och stort trädet kan växa sig under rätt förhållanden. Tyvärr är asken inte längre en lika vanlig syn ute i landskapet, på grund av den livshotande svampsjukdomen Askskottsjukan.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har tillsammans med Skogforsk ett avancerat forsknings och utvecklingsprogram för att ta fram mer resistenta genotyper av vår inhemska ask, för att i framtiden kunna säkra trädslaget i den svenska naturen. Michelle Cleary kommer att berätta om projektet och vad som kan vara viktiga åtgärder för att rädda asken.

Nya sjukdomar på både träd och andra växter är något som vi kanske måste vänja oss vid men också något som vi måste lära oss att hantera på tidigt stadium, med ny teknik och med bättre kunskap. Ida Nordström berättar om hur forskning i framkant tillsammans med teknik och medborgarengagemang kan vara vägen framåt.

Du kan anmäla dig på SLU’s kalendersida.

Askblad
Beautiful ash tree leaves in springtime (Fraxinus excelsior)