Skog och vilt i balans. Konferens två.

Skånsk skogsstrategi driver tillsammans med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Södra skogsägarna projektet ”Skog och vilt i balans – men när”.

I våras hölls en konferens i Skepparslöv med stort engagemang från deltagarna och den 8 november så var det dags för uppföljning. I Breanäs vid norra Immeln i Östra Göinge. Något som föregåtts av tre webbinarier på temat.

Efter frukost hälsade ordförande Ann Marke, ordförande för styrgruppen för skånsk skogsstrategi, de cirka 40 deltagarna välkomna.

 Moderator Sara Hommen gav en kort introduktion till dagens ämne som följdes av Anders Rosell, verksamhetsansvarig för skogs- och naturvårdsförvaltning på Stiftelsen skånska landskap.

Anders berättade om Stiftelsens uppdrag ur ett mångbruksperspektiv.
  – Vårt mångbruk innefattar bland annat cirka 3 000 områdesbokningar per år, differentierade jaktarrenden, vandrarhem och café och en rekreationsanpassad skogsbruksplan.

  – Ser man framåt så kommer vi vad gäller skogen att satsa på hyggesfria metoder och därmed minskad hyggesstorlek, blandskogar och återvätning.

Han tog också upp skog och vilt i balans.
  – Vi bedriver skyddsjakt eftersom vi vill skapa föryngring för bland annat ek och tall.

  Moderator Sara fick som vanligt deltagarna att engagera sig livligt mellan talarna och näste föredragshållare Frederik Treschow, landsbygdsföretagare på Karsholms gods kunde glatt konstatera:
  – Svårt att göra sig hörd, härligt!

  Publiken tystnade och Frederik kunde sätta igång sin presentation: ”Skog och vilt – ett praktiskt perspektiv”. Han började med att redogöra för just de praktiska förutsättningarna för Karsholms gods.
  – De är goda rent naturmässigt för att hitta möjligheter för skog och vilt i balans, vi vet att alla inte har samma förutsättningar.

  Han gick vidare med att haka på Anders presentation om mångbruk.
  – Vi driver skogsbruk, växtodling tillsammans med fyra grannar, vi har viltbruk för jägare och driver även nöt- och dikalvsproduktion.

  När det kom till Karsholms viltbruk så menade han att det ger acceptabla skador i grödor och skog.
  – Dessutom orsakar exempelvis dovhjort och vildsvin inte bara kostnader utan får ett värde.

  Sammanfattningsvis så blev han ombedd att lyfta fram den fråga som för honom var allra viktigast.
  – Det är att markägaren äger jakträtten och är ytterst ansvarig viltförvaltningen på sin mark. Tack.

Kollage
Bilder från viltkonferensen. Fr v Anders Rosell, Anders Ekstrand samt Ola Arvidsson. Foto: Åke Högman

  Efter kaffepaus skulle det varit dags för Matilda Lindmark från Skogsstyrelsen. Tyvärr hade hon fått lämna återbud så Ola Arvidsson från samma myndighet hoppade in i hennes ställe. Titeln på föredragningen: ”Hur ska vi nå balans mellan skog och vilt – med avstamp i det kommande regeringsuppdraget”.

  Ola:
  – Ja och varför ska vi nå det? För att bland annat nå viltstammar av god kvalitet och minska skadenivåerna på skog. Här är regeringen tydlig, det bör ske i närtid och skogsskötseln bör anpassas för ökade fodermängder.

  – För Skogsstyrelsens del gäller det kommande uppdraget att exempelvis öka kompetensen om viltanpassad skogsskötsel och att skapa arenor för en dialog om frågor som rör skog och vilt. Lägg därtill att i samarbete med Länsstyrelsen hitta en viltförvaltning i balans med foderresurserna.

  Viltförvaltare Nils Carlsson från Länsstyrelsen samtalade sedan med Sara.
  – Jag är glad över att vara här och få prata om klövvilt och inte annat vilt.

  Allmänt skratt eftersom de närvarande förstod att ”inte annat vilt” främst gällde varg vilket upptar Nils vardag en hel del.

  – Vi har framgångsrikt medverkat i ett samarbetsprojekt, Vild och bortskämd, som handlar just om att skapa foder. Det har faktiskt påverkat även samhällsdebatten, på så sätt att allt fler omfamnar idén om att inte bara reglera viltet men också öka fodermängden. Att de två verktygen kan verka tillsammans.

  Efter Nils så vidtog en workshop iscensatt av Sara. Hon gav de närvarande ett fiktivt case: ”Ta fram ett förslag till samverkans- och arbetsprocess för att fastslå och uppnå gemensamma regional/lokala mål om skog och vilt i balans”. Något som alla närvarande i mindre grupper tog sig an med liv och lust.

  En gemensam nämnare för grupperna: kunskapshöjning.

  Efter lunch bjöd Anders Rosell från Stiftelsen och Anders Ekstrand från Naturskyddsföreningen på en mycket uppskattad exkursion som bokstavligen åskådliggjorde utmaningarna, men också möjligheterna, för skog och vilt i balans. Vädret var det minst lyckade denna innehållsrika dag men till och med det gaskade upp sig och solen tittade fram vid några tillfällen.

Läs mer om Skog och vilt i balans, som vi publicerat på webbplatsen.