Enkät – Skånska markägares syn på skogsbetesskador

Högskolan i Kristianstad håller just nu på att undersöka skogsbetesskador i Skåne och vill gärna att så många som möjligt vill ta sig tiden att svara på en enkät.

Den här undersökningen handlar om skogsbetesskador i Skåne orsakade av hjortvilt (älg, rådjur, kronhjort och dovhjort). Enkäten är frivillig, tar ca 5-10 minuter att besvara och svaren är helt anonyma.

Undersökningen är en del av Petra Alinders pågående examensarbete på Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad. Syftet med arbetet är att öka samhällets kunskap om hur skånska skogsägare påverkas av hjortvilt.

Dina åsikter är därför värdefulla och kan bidra till ett bättre framtida skogsbruk!

Enkäten är tillgänglig mellan 3 januari och 18 februari.
Om du har frågor kontakta gärna Petra Alinder, petra.alinder0024@stud.hkr.se
Enkäten når du via denna länk: https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=Hjort eller scanna QR-koden nedan för att komma direkt till undersökningen.