Träförädling i fokus under två dagar

Den 20 och 21 mars hålls det kompetenshöjande presentationer och workshops för dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling.

20 mars – Virkesråvarans betydelse för byggnadsvård

Dagen och workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling.

Syftet är att få parterna i värdekedjan från skog till byggnadsvård att mötas och stärka sina samarbetsformer. Du kommer få möjlighet att lyssna på olika aktörer och lära dig mer om förutsättningar och möjligheter.

Bland punkterna på dagordningen hittar vi:

 • Presentationer om kvalité och anskaffning
 • Om projektet Skogens Värden, Jan Lannér, Fredrik Silwerbrand, Skogsstyrelsen
 • Skånes nya nod för byggnadsvård och kulturmiljö, Maria Casagrande, Helsingborgs museum
 • Virkeskvalitét för byggnadsvård, Thomas Thörnqvist & Småsågarna
 • Skogsportalen – digitalt kontakt- och handelsnätverk, Rickard Troeng
 • Specialträ – om lövträmarknaden och Skånes position, Anders Ekstrand, Södra
 • Initiativet kulturvirke och spån, Anna Johansson, Vistaholm
 • Behovet av virkekvalitets beskrivningar utifrån antikvariskt perspektiv,
  Linnéa Stolle Restaurera och BEVIS
 • Materialval och andra avväganden – byggnadsvård på ett friluftsmuseum. Rundvandring bland husen på Fredriksdal, Michael Andersén, Byggnadshantverk i Helsingborg AB.

Välkommen att anmäla dig via Länsstyrelsen Skånes kalendersida. 20 mars kl08.30-16.30, Fredriksdal, Helsingborgs museum
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen i samarbetsprojektet Skogens värden i samarbete med Helsingborgs museum

21 mars – En dag om Lövträ i Nyproduktion– ute, inne och bärande

Dagen och workshopen riktar sig till dig som är byggnadsvårdare, skogsägare eller jobbar med någon form av träförädling.

Dagen riktar sig till dig som jobbar med husproduktion, arkitekter, beställare, formgivare, träförädlare och skogsägare. Syftet är att få parterna i värdekedjan från lövskog till nyproduktion att mötas och stärka sina samarbetsformer. Du kommer få möjlighet att lyssna på olika aktörer och lära dig om förutsättningar och möjligheter kring användning av lövträ i nyproduktion.

Några av presentatörerna under dagen:

 • Geraldine Brun, GU, Traditionell hantverkskunskap för regenerativ arkitektur – utvändig träpanel
 • Anna Johansson, Vistaholm trähantverkare med Sydväst Arkitekter. Utemiljö – dialog material, beställare och form
 • Johannes Barnekov, Sinclairsholm och arkitektkontoret Cord Siegel – samarbete ekfasader
 • Fredrik Andersson, Massiva trägolv Kullabergsflooring?
 • Petra Mattsson, Gärsnäs AB Samarbetet med hela värdekedjan från skog till stol (och Stiftelsen Skånska Landskap?)
 • Stina Eriksson, ansvarig kompetensområde träbyggande, FOJAB, utmaningar att öka andelen trä i nyproduktion
 • Jakob Nilsson, Gögalund Föreningen Stolpverk Norden
 • Ulf Lemke, Rise – att klassa lövträ för bärande konstruktioner.
 • Linda Eriksson, Malmö Stad enhetschef på Hållbarhet och teknikutvecklings enheten – om behov och krav – utvecklingspotential
  Anmälan till dagen gör du via Länsstyrelsen Skånes kalendersida. 21 mars kl 8.30-16.00, Lund

Arrangör: Skogsstyrelsen & samarbetsprojektet Skogens värden

Frågor & Kontakt:
Fredrik Silfwerbrand, fredrik.silfwerbrand@skogsstyrelsen.se
Jan Lannér, 0702­­­­–18 89 29