Ädel lördag med skogliga värden

Projektet Skogens värden med inriktning på träförädling, turism och skogens mat, deltog lördagen den 23 september på Ädellövskogsdagen.

Arrangemanget av Skogsstyrelsen Skåne hölls traditionsenligt vid kursgården Ullstorp utanför Höör.
Besökarna kunde utefter en slinga på ca 2 km möta bland annat Svenska viltstängsel i trä AB som demonstrerade sitt trähägn. SLU berättade om det senaste från forskningen och Ekfrämjandet visade skötsel för främjande av värdefulla ekar.
Vid hållpunkten för Skogens värden kunde de många som stannade njuta av viltkorv med lingonketchup och viltplommonsylt, prata träförädling och vandringsleder. Representanter för Skogens värden berättar om samarbetsprojektet som ska ge ökade möjligheter till inkomster till skogsägare och fler arbetstillfällen i skogsbygden. 

Många hittade också till station nio där Henrik Andersson enhetschef på Skogsstyrelsen bjöd på både kokkorv och kokkaffe. Drygt 170 personer kom och började sen droppa av när den soliga förmiddagen ersattes av ett fascinerade åskväder.

En skoglig dag med stor variation, även vädermässigt.

kollage
Brian Mårtenson från Krinova Innovation & Science Park tar igen sig efter att ha pytsat ut 150 smakportioner.
Jan Lannér från Skogsstyrelsen pustar ut efter mötet med mängder av träförädlingsintresserade. Bänken med rygg och sits i al och ben av ek har hans son gjort. Till höger stolen Ronja från Gärsnäs producerad av skånsk bok.