Formar framtiden

Svenskt Trä samarbetar sedan ett år tillbaks med Ung Svensk Form. I år delade man ut åtta stipendier under den 25:e upplagan av tävlingen i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair. De åtta stipendiaterna får följa med på en kunskapsresa i norra Sverige.

Björn Nordin är chef för arkitektur och design på Svenskt Trä. 

Porträtt man

Vilken är drivkraften för ert samarbete med Ung Svensk form?
– Vi tror på de unga och nyetablerade. Vi tror också på dialog och kunskap som viktiga hörnstenar i all utveckling därmed blir det viktigt att vara med och bidra till Ung Svensk Form

I Ung Svensk Form 2023 var uppgiften designstarka cirkulära lösningar. Överlag, hur var höjden på bidragen?
– Nivån är hög och jag skulle säga att de har ett ifrågasättande och ett djupt intresse i skogen och vad vi ska använda trä till i framtiden. Det är också tydligt att design inte bara handlar om gestaltning, det är viktigt att designers utgår ifrån både funktion, klimat, gestaltning, men även biologisk mångfald. Och att vara resurseffektiv.

Inriktningen var hur att återbruka material och vad vi kan lära oss av naturen som problemlösare, vilka huvudlinjer utifrån bidragen återfanns i lösningarna?
– De flesta bidragen utgår ifrån naturen eller att använda det redan byggda, det är extra viktigt då vi behöver ställa om cirkulärt och hållbart inom en relativt kort period.

Vad utmärkte årets stipendiater?
– Årets bidrag visar hög designnivå, där utforskande och innovativa projekt samtidigt värnar om vår omvärld och tar sikte mot en långsiktigt hållbar omställning

Vilka gemensamma drag finns hos i deras bidrag?
– Årets bidrag visar hög designnivå, där utforskande och innovativa projekt samtidigt värnar om vår omvärld och tar sikte mot en långsiktigt hållbar omställning

Stipendiaterna kommer att få följa med på en kunskapsresa i norra Sverige, vad kommer de att få lära sig?
– De kommer få ta del av både nätverk och fördjupad förståelse för materialet trä och hur det kan bidra till en hållbar utveckling. Stipendiaterna får under ett antal dagar ta del av innovativa projekt och besöka flera aktörer kopplade till träindustrin. Resan ger också stipendiaterna möjlighet att reflektera och diskutera viktiga frågeställningar för sitt fortsatta arbete för en hållbar design och arkitektur.