Film från Regionmuseet

Regionmuseet Skåne har hållit ett antal workshop för Skånes skogsägare i ämnet kulturmiljö- och biologisk mångfald i skogen. I samband med dessa har man producerat en introduktionsfilm. Åsa Jacobsson och Linn Offerlind-Ljunggren är glada producenter.

En film, kul! Vilken var upprinnelsen till den?
– Filmen är en viktig del av ett projekt som riktar sig till skogsägare och som Regionmuseet Skåne har arbetat med sedan 2020. Projektet omfattar fem olika workshops i ämnet kulturmiljöer och biologisk mångfald i skogen och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden.

Hur lång tid tog den att producera?
– Svårt att säga exakt eftersom vi har jobbat med andra projekt samtidigt. Filmproduktion tar alltid lite längre tid än man tror, det är mycket arbete som ingår som man kanske inte tänker på; skriva manus, filma, hitta arkivbilder, spela in ljud mm. Det kommer gå lite snabbare vid kommande filmer eftersom vi nu har mycket filmat material och arkivbilder samlat.

Hur har den blivit mottagen?
– De skogsägare som hört av sig tycker att den sammanfattar våra workshops på ett fint sätt. Premiären hölls för kollegorna på museet som tyckte den var skoj att se.

Kompletterar den de workshops som Regionmuseet håller för Skånes skogsägare i ämnet kulturmiljö- och biologisk mångfald i skogen?
– Filmen kan ses som en kortvariant som sammanfattar alla våra fem workshops. Det är svårt att koka ner en workshop till en 10 minuters film så vi tar russinen ur kakan så att säga.

Meningen är att de skogsägare som inte har kunnat delta vid våra workshops ändå kan se det huvudsakliga budskapet på film i sociala medier.

Hur har utfallet av dem blivit?
– I slutet av april har vi genomfört alla de fem workshops som var planerade. Två av dem fick hållas digitalt på grund av pandemin. Den sista workshopen ”Nytt liv i skogens viktigaste träd” har skapat ett väldigt stort intresse hos skogsägare i Skåne och är nu fullbokad.

Tillbaks till filmen, vilket, skulle du vilja säga är huvudbudskapet?
– Skogen innehåller många lämningar efter människan och alla dessa forn- och kulturlämningar spelar ofta en viktig roll för många arter -det vill vi lyfta fram i filmerna. Vi hoppas även att filmerna ger nya infallsvinklar till att se lämningar man inte visste fanns i skogen och att de kan ge inspiration till åtgärder som fastighetsägare kan göra för att både behålla och stärka den biologiska mångfalden samtidigt som lämningarna lever vidare.

Kommer det fler filmer?
– Ja det här är bara starten på en filmkavalkad som kommer under 2023! Näst på tur är en tvådelad film som handlar om historiska kartor.

Text: Åke Högman

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU