Från trä till fibrer i skånska Nymölla

Sigrid Barnekow är VD för Tree to Textile.

I Stora Ensos anläggning i skånska Nymölla sätts nu spaden i jorden för en demonstrationsanläggning. Projektägare är Tree to Textile som samägs av mannen bakom Sunpine (som tillverkar diesel av tallolja) Lars Stigsson samt IKEA, H&M och Stora Enso. Syftet är att se hur framgångsrikt man industriellt kan skala upp att göra textilfibrer av träråvara. […]

Läs mer… from Från trä till fibrer i skånska Nymölla

Ny skogsprofessur i Alnarp

Vilis Brukas, SLU Alnarp

Vilis Brukas kommer inom kort att tillträda en professur inom skoglig planering på Alnarp. Här berättar han om sin syn på vad den innefattar och vad han önskar sig av den svenska skogspolitiken. Skoglig planering, vad är det för dig?– Skoglig planering kan tolkas på många olika sätt. De flesta skogsbrukare skulle främst associera planeringen med […]

Läs mer… from Ny skogsprofessur i Alnarp

Fras-forskning om röjning

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen.

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen. När startade du projektet?– I januari 2018. Min bakgrund inom skogsbruk och vilja till att utbilda mig i skogsskötsel ledde fram till att studera röjning. Du har studerat alternativa metoder för planteringsförband, det vanligaste är att […]

Läs mer… from Fras-forskning om röjning

Vinnar-app mot granbarkborren

Från vänster: Lag Mellerud PK: Jonas Berg, Marcus Patricks, Edward Sjöblom, Mattis Hallén och Johan Sundström

En lättbegriplig app för markägaren i kampen mot granbarkborren vann årets Hack for Sweden 365. Såväl Bengt Djuvfeldt, representant för Skogsstyrelsen, som Mattis Hallén från det segrande laget är självklart nöjda med utfallet. I december avgjordes årets Hack for Sweden 365. Segrade gjorde lag Mellerud PK från Lunds Tekniska högskola med en app i kampen […]

Läs mer… from Vinnar-app mot granbarkborren

Snö i pappförpackning

Snö är det nya skånska snusmärket som säljer sitt vita snus i snusförpackningar gjorda av kartong istället för plast. Vi tog kontakt med VD Nils Djurklou på ”Snö No Tobacco Products AB” för att höra mer: Kartong istället för plast som förpackningsmaterial till snusdosor låter ju som en bra idé, varför har ingen i modern […]

Läs mer… from Snö i pappförpackning

Ett mätverktyg med internationell potential

Med sitt smartphonebaserade verktyg för skogsmätning har Katam i Malmö på kort tid gjort sig ett namn internationellt. Försäljningsansvarig Anton Holmström sitter  dagligen i digitala möten med intressenter världen över. Företaget Katam i Malmö har utvecklat ett modernt och flexibelt verktyg för skogsmätning. Med Katams app kan man ersätta traditionella analoga mätverktyg. Genom videoinspelning av […]

Läs mer… from Ett mätverktyg med internationell potential

Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Under hösten kommer en serie kortare seminarier att arrangeras för att ge en inblick i FRAS-programmets olika projekt. Ni är varmt […]

Läs mer… from Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Geodata ger mervärden

Patrik André arbetar heltid med digitaliseringsfrågor på Skogsstyrelsen. Han sitter också med i Geodatarådet som lägger grunden för samhällets digitalisering. I arbetet med en ny geodatastrateg är han också engagerad i Smart Landsbygd. Beskriv ditt uppdrag på Geodatarådet och Smart landsbygd.– Geodata är alla data som har en position. Det vill säga nästan alla data som […]

Läs mer… from Geodata ger mervärden

FRAS för framtida skogsskötsel

Karin Hjelm, Karin Hjelm, universitetslektor och docent i skogshushållning vid SLU och som även sitter med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi.

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. Karin Hjelm, universitetslektor och docent i skogshushållning vid SLU och som även sitter med i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi, är en av […]

Läs mer… from FRAS för framtida skogsskötsel

Storsatsning på ekforskning

Rödek, Quercus rubra

Skogforsk har nyligen startat ett stort projekt för svensk ekförädling på Ekebo i Skåne. Johan Kroon är projektledare och forskare på Skogforsk.   – Vid skogsodling av ek har hittills intresset koncentrerats till vanlig ek [Quercus robur]. Men det finns även två andra intressanta ekarter, nämligen bergek [Quercus petraea] och rödek [Quercus rubra].   Idag finns […]

Läs mer… from Storsatsning på ekforskning