Ny studie om trädslag och kolbindning

Lärk Foto: MostPhotos

Beskogning av åkermark är ett sätt att binda kol och bidra till att begränsa ökningen av koldioxid i atmosfären. I en serie trädslagsförsök över landet, finansierade av Energimyndigheten, utvärderades effekterna av olika trädslag på kolbindningen i ett tidigt skede av omloppstiden. Den av Skogforsk nyligen presenterade studien gjordes för hybridasp, poppel, vårtbjörk, gran, lärk och […]

Läs mer… from Ny studie om trädslag och kolbindning

Malmö satsar på träbyggande

Träbygge Foto: MostPhotos

Som första kommun i Sverige har Malmö stad undertecknat ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”. Målet på sikt är att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Som ett led i satsningen Lokal Färdplan Malmö 2030 pågår en klimatomställning i den lokala bygg- och anläggningssektorn. Södra är en del av […]

Läs mer… from Malmö satsar på träbyggande

En doftrik avhandling

Ekollon Foto: Most Photos

I början av april kom Mattias Engmans avhandling ”Odor guided predation on acorns by small rodents during direct seeding”. Den tar bland annat upp dofters roll i hur eken och andra träd sprids med hjälp av djur i naturliga ekosystem. Hur kom det sig att du valde just det ämne som du gjorde?– Idén kläcktes […]

Läs mer… from En doftrik avhandling

Ny skanning har gett uppdaterade skogliga grunddata

En ny skanning av trädbeståndet i Sverige har gett nya uppdaterade skogliga grunddata. Projektledare Bo Hultgren, senior advisor på enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen, vet mer. För ca 10 år sedan genomfördes en laserskanning av hela Sverige. Av detta underlag producerades en mängd kartor. Till exempel kan man räkna ut virkesvolymen på ett […]

Läs mer… from Ny skanning har gett uppdaterade skogliga grunddata

Lampor i halländsk skog

Till följd av ett stort europeiskt forskningsprojekt är nu lampor upphängda i den halländska skogen. En som vet mer är Jörg Brunet, professor vid SLU i Alnarp. Vilket är syftet med ”Hallandsprojektet”? – Syftet är att undersöka hur tillväxten/frösättningen av och konkurrensförhållandena mellan olika fältskiktsarter ändras när klimatet blir varmare. Därför har vi ljus- och […]

Läs mer… from Lampor i halländsk skog