Välkommen till späckat digitalt träbyggnadsseminarium

Välkommen till späckat digitalt träbyggnadsseminarium på onsdag 26/5 10.00-12.00. Arrangör: Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad.

Skånsk skogsstrategi i samarbete med föreningen Trästad och arrangerar nu på onsdag 26/5 ett träbyggnadsseminarium mellan 10.00-12.00.

  Föreningen Trästads verksamhet syftar till att stimulera till ökad samverkan i träbyggnadsfrågor mellan offentliga beslutsfattare och beställare, näringslivets entreprenörer, samt stimulera till ökade resurser för forskning och utbildning.

  Det operativa arbetet leds av projektkoordinator Jessica Becker:
  – Vi är mycket glada över att få samarbeta med Skånsk skogsstrategi för det här seminariet. Det är också spännande att Skåne är utgångspunkt, där man av traditionen bygger mycket med tegel.

  Hon fortsätter:
  – Det är ett riktig späckat program som erbjuds på onsdag. Jag själv kommer att prata om industriellt träbyggande. Josephine Nellerup presenterar Malmö Stads klimatneutrala byggande 2030 och Olivia Thim Växjös byggnadsstrategi, även Varberg är representerat genom deras processtöd Wood First.

  – Vidare kommer Anna Ervast som är projektledare på Veidekke att presentera det uppmärksammade Cederhusen-projektet i Stockholm och avslutningsvis kommer den ytterst meriterade Andrew Waugh på Waugh Thiselton Architects i London att lyfta fram deras olika projekt, och bland annat visa hur de på olika sätt kombinerat trä och tegel.

  Upprinnelsen till seminariet är en av de aktiviteter som ingår i Skånsk skogsstrategi inom huvudområdet Innovation:
 ”Genomför en träbyggarkonferens med uppföljande uppvaktning av Skånes expansiva kommuner. Initiera en utveckling mot kommunala politiska mål för en ökad andel träbyggande i den egna kommunen.”

  Anna Marke som inviger seminariet är ordförande i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi:
  – Strategins yttersta syfte är att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet, det gör vi genom nitton insatsområden och cirka sjuttio aktiviteter. Träbyggnadsseminariet är en av dem och en aktivitet som vi tror kan intressera väldigt många.

Så varmt välkommen!

Du anmäler dig via länken här. Seminariet sker digitalt och du kommer att få en e-post i nästa vecka om hur du kopplar upp dig till mötet.

Program:

10.00 Inledning
Ann Marke, ordförande, styrgruppen för Skånsk skogsstrategi
10.05 Industriellt byggande i trä
Jessica Becker, föreningen Trästad
10.25 Malmö stads klimatneutralt byggande 2030
Josephine Nellerup, Malmö stad
10.45 Växjös träbyggnadsstrategi, utmaningar och möjligheter
Olivia Thim, näringslivsutvecklare, Växjö kommun
11.05 Varbergs träbyggnadsstrategi
Wood First processtöd
11.25 Cederhusen i Stockholm
Anna Ervast Öberg, projektledare Veidekke
11.45 Key Note:
Andrew Waugh – Waugh Thiselton Architects, London
12.05 – 12.15 Frågor och avslutande diskussion