Från trä till fibrer i skånska Nymölla

I Stora Ensos anläggning i skånska Nymölla sätts nu spaden i jorden för en demonstrationsanläggning. Projektägare är Tree to Textile som samägs av mannen bakom Sunpine (som tillverkar diesel av tallolja) Lars Stigsson samt IKEA, H&M och Stora Enso. Syftet är att se hur framgångsrikt man industriellt kan skala upp att göra textilfibrer av träråvara. Sigrid Barnekow är VD för Tree to Textile.

Vilken är din bakgrund?
– Jag är civilekonom och har bakgrund inom business och marketing av främst konsumentprodukter på Procter & Gamble i många år. Där var jag bland annat ansvarig för strategiska allianser med externa aktörer och även lokalt CSR arbete, vilket väckte mitt intresse för hållbarhetsfrågor. 2015 fick jag rollen som Programchef för ett stort forskningsprojekt för hållbart mode som var finansierat av MISTRA, och jag arbetade då på RISE med ett stort antal forskare och industriaktörer på att ta fram ny kunskap och innovationer för att göra modeindustrin hållbar. Det var en mycket berikande period och när jag fick erbjudande om att vara med på TreeToTextiles resa så såg jag chansen att få aktivt bidra till de förändringar som vi ofta identifierat i min tidigare roll.

Sigrid Barnekow är VD för Tree to Textile.
Sigrid Barnekow är VD för Tree to Textile.

Beskriv Tree to textiles verksamhet.
– TreeToTextile är ett utvecklingsföretag för en ny hållbar textilfiber, som kommer från en förnybar källa, skogen. Ambitionen hos ägarna är att ta fram en ny hållbar fiber som är möjlig att skala upp i större volymer globalt och på så sätt göra tillgänglig till fler, dvs göra hållbar textilfiber till norm. Processen har låg energiförbrukning och kemikalieanvändning, och alla processkemikalier återanvänds i ett återvinningssystem. Det är förutsättning för att få en hållbar produkt och samtidigt en låg tillverkningskostnad, vilket är avgörande för att kunna vara ett prismässigt alternativ till dagens stora bulkvolymer av textilfiber. Vi har ett fantastiskt team på RISE IVF som länge och dedikerat jobbat med utvecklingen, samt vi har också ett stort nätverk av samarbetspartners och konsulter till vår hjälp.

Vilken är den övergripande affärsidén?
– Vi vill kunna göra det möjligt för varumärken och konsumenter att ha hållbara textilfiber till hands. Det innebär att vi tittar på olika sätt att kunna skala upp tekniken så snabbt som möjligt globalt.

Hur skulle du vilja beskriva idén med det konkreta projektet?
Demoanläggningen är en viktig milstolpe för oss, det gör det möjligt att skala upp våra tester från pilot till industriell skala, att verifiera att allt funkar i produktion men också finjustera. Det gör det också möjligt för oss att testa fibern i större volymer olika applikationer och tillverkningsledet.

Nu påbörjar ni byggnationen av en demonstrationsanläggning för att se om ni kan skala upp industriellt att göra textilfibrer av träråvara, på vilka andra håll i världen gör man det idag?
– Textilfiber av träråvara är inget nytt, det har funnits på marknaden länge i form av t ex viskos och också senare år Lyocell. I takt med mer fokus på hållbar produktion har alltfler innovationer tagit fart, och mycket sker här i Norden, vilket nog beror mycket på vår stora skogsindustri. Det är väldigt positivt för framtiden, vi behöver fler alternativ och fler aktörer längs hela värdekedjan för att kunna ställa om och göra textilindustrin hållbar. Samarbete kommer att vara i fokus.

Varför först nu i Sverige med tanke på att vi i hög grad är ett ”skogsland”?
– Att det sker i Sverige för oss är ju främst för att våra ägare är svenska. Sen så klart är forskningsområdet stort i Norden i och med att vi är just ”skogsländer”.

Skillnaden mot andra producenter är att ni ska göra ”hållbara fibrer” genom att förbruka minst en tredjedel mindre energi, minst 80 procent mindre vatten och minst 70 procent mindre kemikalier. Hur är det möjligt?
– Ambitionen från början var att ta fram en textilfiber som är hållbar, skalbar och som kan tillverkas till en relativt låg kostnad. Det innebär att vår teknik från början designad att ha låg energiförbrukning och samtidigt låg kemikalieanvändning, och att göra den så enkel som möjligt. Sen har vi ett återvinningssystem som återanvänder alla processkemikalier.

Ni vill göra hållbara fibrer tillgängliga för alla, IKEA är bland annat med i Tree to textile, är det här en ny Billy för viskosbranschen?
– Vilken härlig tanke! Och liknelsen är rätt tycker jag. Med IKEA och H&M som ägare finns ju möjlighet för stora volymer, men vi vill mer än så, vår teknik är till för alla varumärken och vi hoppas se en bred spridning av fibern på marknaden i framtiden.

Hur kom det sig att projektet landade just i Nymölla?
– Det var många olika faktorer som avgjorde det. Vi satte upp olika kriterier såsom kostnad, läge, tillstånd etc och kom gemensamt fram till beslutet. Vi är väldigt glada över att komma till Nymölla och vi har fått stor uppskattning från Nymölla att detta spännande projekt sker hos dem.

Med tanke på att skogen just nu är i fokus genom exempelvis det nationella skogsprogrammet och skogsutredningen som nu är ute på remiss, har ni fått några reaktioner från regeringshåll? Och eller från skogsbranschen?
– För oss är hållbart agerande av största vikt. Vi är ett syftesdrivet företag som har för avsikt att påskynda omställningen av textilindustrin till en mer hållbar sådan genom att tillföra mer hållbara textilfiber till marknaden. Att själva råvaruhanteringen är hållbar är därför en självklarhet för oss, och vi förespråkar bara hållbart skogsbruk och vidare utvecklingsområden för att förbättra dagens skogsbruk världen över. Vi har fått finansiellt stöd från Energimyndigheten för vår demonstrationsanläggning, deras stöd betyder mycket då innovationen har stor potential långt utanför Sveriges gränser och framför allt har möjlighet att reducera klimatavtrycket i en global tillverkningsindustri för textil.

När sätter ni spaden i jorden?
– Det sker nu! Arbetet förväntas ta cirka ett år och därefter är vi i gång på riktigt med vår verksamhet. Det ska bli väldigt spännande att testa och se hur produktionen fungerar i industriell miljö, och också att få visa upp till marknaden och framtida kunder vår fiber och teknikens potential.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till artikeln.
INNOVATION

Insats I1: Öka kvaliteten och effektiviteten på produktions- och arbetssätt
Aktiviteter:
D. Arbeta för att det skånska innovationssystemet stödjer skogorienterade tekniska och digitala innovationer.

Insats I2: Stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och produkter som baseras på skogsråvara.
Aktiviteter:
Stöd utveckling av en bredare produktpalett som baseras på skogsråvara, genom exempelvisförbättrade innovationssystem med fokus på skog och företagsstöd. Möjliggörforskningssamverkan med Europa och ett EU-nätverk för framtida finansieringslösningar vilket för forskning och skogsägare närmre varandra.

Insats I5: Höja förändrings- och innovationsförmågan för skogens samtliga aktörer.
Aktiviteter:
A. Facilitera bättre uppföljningar och utvärderingar av projekt, forskning och försök relaterade till skog, skogsskötsel och skogsmark gjorda i Skåne. Ett mera aktivt lärande!