Viktigt stöd till NYKS

Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och Ickebinära i Skogsbranschen, NYKS, fick nyligen en kvarts miljon i stadsbidrag av Jämställdsmyndigheten, detta för att NYKS ska fortsätta att ” göra skogsbranschen jämställd och inkluderande” Ordförande i NYKS Anna Schönström är glad…

Grattis till bidraget! Har ni firat?
– Tusen tack! Vi är fortfarande lite chockade över detta. Vi har inte riktigt hittat formen för digitala ceremonier men vi har hurrat digitalt!

Vad kan ni göra för pengarna som ni inte skulle kunnat göra annars?
– Stadsbidraget öppnar upp en rad olika möjligheter, vi är en ideell förening som hittills finansierats av olika typer av bidrag och donationer. Bidraget erhålls för att stärka kvinnor och i vårt fall även icke-binäras organisering. I NYKS organiserar sig medlemmarna på nationell och regional nivå genom olika typer av nätverksaktiviteter. Vi arbetar även långsiktigt med olika typer av projekt för att öka på takten i jämställdhetsarbetet i branschen, pengar möjliggöra fler och mer sådana aktiviteter och projekt.

Anna Schönström, ordförande NYKS
Anna Schönström, ordförande NYKS

Hur går ert arbete?
– NYKS är idag synonymt med jämställdhet i skogsbranschen. Våra medlemmars stora engagemang har möjliggjort den positionen. Det betyder att i många fall ses som en given part att delta i olika typer av aktiviteter kopplat till jämställdhet i skogen. Vi är med och bidrar till att branschen blir jämställd, på olika nivåer. Vill dock betona att vi inte kommer att göra branschen jämställd, det är företagen och organisationerna i branschen som kommer stå för den bedriften.

Vilka utmaningar möter ni på vägen?
– Våra medlemmar möter varje dag olika utmaningar, kvinnan och den icke-binära personens plats i skogen är inte given. Kompetensen tas inte tillvara och det ser vi på arbetsplatserna, i ledningsgrupper i företagen och organisationerna men också varje gång ngn kvinna eller icke-binär väljer att lämna skogsbranschen.

Hur mäter man framstegen i sådana här frågor?
– En lätt men svår fråga, andelen kvinnor i skogsbranschen är idag cirka 15%, där andelen icke-binära är försvinnande liten. Just nu är vi långt ifrån vårt mål. I det målet inkluderar vi inte bara en viss andel av de underrepresenterade, vi vill också att de ska finnas där makten finns, i ledningsgrupper och styrelser för de skogliga organisationerna. NYKS jobbar främst med frågor kopplat till yrkesverksamma, för att företagen och organisationernas mål ska kunna nås måste även de skogliga utbildningarna och skogsägandet göra en resa.

Vilka tecken på framsteg ser ni?
– Att prata jämställdhet i skogen har gått från att vara tabu till att vara ett relativt ofarligt samtalsämne i de flesta fikarum och ledningsgrupper. I samband med ”kalender-gate” (då det uppmärksammades att ett företag sålde skogsmaskiner med lättklädd kalender hösten 2019) så visade branschen upp sig som med en enad front mot sexism vilket inte varit tänkbart innan #slutavverkat. Vi ser också att aktiviteten är relativt hög i vissa delar av Sverige där branschen, myndigheten och regionerna arbetar tillsammans med jämställdhet som en aktivitet kopplat till det nationella skogsprogrammet. Vi har givetvis även inblick i företagen och organisationerna och där varierar engagemanget stort men aktiviteten är generellt högre idag än för tre år sedan vilket är positivt.

Vad ska till för att det ska gå snabbare?
– I studenternas öppna brev [en grupp jägmästarstudenter skrev ett öppet brev till branschen och SLU i mars 2018] uppmanade de branschen att ”gå från ord till handling”. Tre år senare efterfrågar vi samma sak, vi vill se lite action, på riktigt!

Vad händer för er del under 2021?
– Att nätverka, både digital och fysiskt kommer alltid vara grunden i vår verksamhet. Vi hoppas som alla andra att covid-läget förbättras så vi kan ses och dela kunskap och erfarenhet. Vi har några spännande projekt som vi hoppas kunna presentera under året. Mer än så säger jag inte just nu…

Text: Åke Högman