Högre utbildningar att söka

Nu har ansökningsperioden till SLU:s högre utbildningar öppnat och stänger 15 april.
De är tre till antalet och först ut är en helt ny kandidatutbildning,

FOREST AND LANDSCAPE. Det här nya programmet förenar skogsbruksvetenskap med landskapsarkitektur och tar därmed ett helhetsgrepp om skogen och dess betydelse för samhället, genom en kombination av olika perspektiv på miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land.
För frågor kring programmet, kontakta Karin Hjelm, karin.hjelm@slu.se  eller Helena Mellqvist helena.mellqvist@slu.se

Dessutom två magisterutbildningar:

EUROFORESTER, som är förstahandsval för den som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Över åren har programmet lockat en mängd studenter från världens alla hörn och har ett aktivt alumninätverk.
Kontakt: Magnus Löf, magnus.lof@slu.se

Samt SKOGSBRUK MED MÅNGA MÅL, en unik distansutbildning där man lär sig hur vi kan ta tillvara på skogen ur ett ekonomiskt, ekologiskt och samhällsperspektiv. Programmet, som genomförs i samarbete mellan SLU och Linnéuniversitetet, ger dig en bred kunskap om skogens olika nyttor.
Kontakt karin.hjelm@slu.se eller Erika Olofsson, erika.olofsson@lnu.se

SLU logga