Skogens värden i blickfånget

Den 20 september var det uppdukat för ”Food Jam” på Högskolan i Kristianstad. Här gav Brian Mårtensen och Elin Carleke från Krinova en stor skara studenter, entreprenörer och allmänt matintresserade uppgiften att i olika lag improvisera med skogens råvaror för att skapa en innovativ maträtt.

  Arrangemanget ingår i projektet Skogens värden, ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Visit Skåne AB och Krinova Incubator & Science Park.

  Experimentlustan och nivån på det som presenterades var hög och den efterföljande avsmakningen ledde till mycket smackande och många förtjusta utrop.

  Även Kristianstadsbladet var på plats och följde dagen med intresse.

Följ projektet och dess olika aktiviteter på vår sida ”Skogens värden”

Foto: K Larsson, Länsstyrelsen Skåne