Förädlad träförädling

Specialträ är en nystartad ekonomisk förening i Småland som kommer att verka för att skapa en ökad marknad för lokalproducerad träförädling. Mannen bakom, Erik Hjärtfors, ser stora möjligheter med en bransch som länge verkat i det fördolda.

Nyligen startade en ny ekonomisk förening på initiativ av träentreprenören Erik Hjärtfors.
Föreningens tanke är att ta hand om det virke som inte passar hos de stora aktörerna. Ovanliga trädslag och speciell ådring och struktur, men också långa längder och grova dimensioner. En särskild nisch är virke för renovering av kulturhistoriska byggnader där särskilda kvaliteter och högt hantverkskunnande krävs. 

Snickeribild
Foto: MostPhotos

Specialträ kommer att ha till huvuduppgift att förmedla kontakter och uppdrag.
  – Jag har länge arbetat med landsbygdsutveckling och träförädling. Det här är tänkt att ha en såväl produkt- som kompetensutvecklande funktion, en förmedling dit alla företagare som vill handla med träprodukter är välkomna, säger Erik Hjärtfors.

  Föreningen tar in uppdragen och fördelar dem och eventuella vinster som föreningen gör på sin förmedlingsverksamhet går tillbaks in i föreningen för vidareutveckling.

    – Det här sker alltså under vår överinsyn, vi vill ha kontroll över vilka affärer vi tar in och fördela både uppdrag och ekonomiska fördelar rättvist.

  Man kommer i första hand att marknadsföra sig mot byggföretag, offentliga sektorn, inredningsföretag, arkitekter.
  – Vi kommer i hög grad att förlita oss på styrelsens väl upparbetade kontaktytor och att alla företagare är varandras agenter.

  Erik pekar på vikten av ett långsamt men stabilt växande:
  – Jag har under åren blivit allt mer övertygad om att man måste bygga succesivt, skapa uppdrag, ta in pengar, fortsätta att bygga, vi ska bli världsbäst på det här, det vill säga förädling och det får ta sin tid.

   Föreningens intäkter ska komma från en mindre provision på förmedlade affärer.
  – Det mesta kommer att gå rakt tillbaks till verksamheten för ytterligare kompetens- och verksamhetsutveckling.

  Han menar att satsningen till viss del är unik.
  – Den här typen av verksamheter har i mångt och mycket arbetat i det fördolda, även här vill vi göra skillnad, att kommunicera de stora möjligheterna med just lokalproducerad träförädling.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter kopplade till denna artikel:

PRODUKTION – Insats P7: Öka förädlingsgraden på skånsk skogsråvara
Aktiviteter:
A. Arbeta för produktions- och värdekedjor i Skåne som höjer förädlingsvärdet och lönsamheten.
B. Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad