Lär dig mer

Södra ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Ekskogsskötsel! Anläggning av ekskog, skötsel av ek för virkesproduktion, sådd, röja och gallra. I den här fullmatade broschyren bågnar det av information för ekvänner. Få skogar håller högre biologisk mångfald än ekskog så givetvis får du tips om naturvård för ekskog och bonusinfo som att eken lever i 200 år står i två 200 år och dör i 200 år. De äldsta ekarna i Sverige är mellan 600 och 800 år.

Sugen på alternativ till slutavverkning? Ett sätt att beskriva hyggesfritt är att den är flerskiktad och olikåldrig. Den ska ha en stor spridning i såväl ålder, höjd som diameter. Här får du ”alternativa skötselmodeller för flerskiktad olikåldrig blandskog”- Absolut så. Successionsstadier, struktur, föryngring och skogsvård, tillväxt och drivning. Plus en genomgång av olika typer som skärgårdsblädning, bondblädning, plockhuggning, Lübeck-metoden med flera.

Naturvårdsskogar med målklass NS (naturvård skötsel) behöver skötas för att upprätthålla och utveckla områdets naturvärden. Den här broschyren är framtagen för att vara ett stöd för dig som planerar och/eller utför naturvårdande skötselåtgärder i NS-bestånd. Den går igenom vad som gäller vid NS-åtgärder, från formulering av målbild och planering till genomförande och dokumentation. Här finns även exempel på hur åtgärdsförslag i NS-bestånd kan se ut och här får du lära dig naturvårdande skötsel i fem steg.

Tidigare artiklar ”Lär dig mer”:

LRF: Lär dig mer – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)

Skogsstyrelsen: Lär dig mer – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)

Länsstyrelsen Skåne: Lär dig mer – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)

Skogforsk: Lär dig mer! – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)

Naturskyddsföreningen Skåne: Lär dig mer! – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)