Lär dig mer

LRF Skåne ingår i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi. Här tipsar de om tre publikationer som lär dig mer om skogens utmaningar och möjligheter.

Skogen Den gröna tråden är en alldeles nyutkommen reportagebok om det svenska familjeskogsbruket från norr till söder. Här finns också lättläst statistik.

Med reportage från hela landet får läsaren träffa familjeskogsägare som berättar om sin skog, sitt ägande och hur de har valt att bruka sin del av den svenska skogen. 

Många har ägt skog i flera generationer, andra har precis blivit skogsägare. De är unga och gamla, har familj eller lever ensamma men de har alla skogen som en gemensam grön tråd.

På webbsidan Skogskunskap.se hittar man otroligt mycket om skogsskötsel som även är intressant för allmänheten. Här kan svar finnas på frågor om varför skogsägaren gör si eller så i skogen du besöker.  Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg och innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker.  Eftersom Skogskunskap produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen är det ett bra exempel på när organisationer i styrgruppen samverkar.

I huvudområde Rekreation har Skånsk skogsstrategi en aktivitet som lyder:

Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv.

Vägledningen ”Turism på annans mark” har tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna. Den ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans. Ladda ner pdf:en här.

Huvudfrågan är ”Avtals- och nyttjanderättsskrivning för tydligare spelregler” och styrgruppen för Skånsk skogsstrategi sprider information om vägledningen i sina kanaler.