Nybildat skånsk friluftsråd

För att utveckla Skånes friluftsliv och skapa hållbara besök i naturen behöver många olika aktörer samverka. Därför har nu ett skånskt friluftsråd bildats.

I rådet finns representanter från åtta stycken organisationer. Det är Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap, Tourism in Skåne, LRF, Friluftsfrämjandet, Skåne-Blekinge Jordägarförbund, Trafikverket och Länsstyrelsen. Alla Skånes kommuner är viktiga samarbetspartners då de i nuläget inte ingår i rådet.  Rådet leds av Landshövdingen och kommer att träffas 1-2 gånger per år.

– I friluftsrådet kommer olika aktörer och samverkan underlättas samtidigt som förståelsen ökar för olika perspektiv och önskemål. Rådets syfte är att skapa en bred samverkan kring friluftslivfrågor i länet genom att lyfta och förankra angelägna frågor inom friluftslivet samt att tillsammans finna lösningar och genomföra sådana åtgärder som behövs för skapa hållbara besök i naturen samt att bidra till att nå de 10 friluftslivsmålen, säger Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen.

– Skånes friluftsråd ambition kommer att vara att att alla besökare i den skånska naturen får en fantastisk upplevelse oavsett om man vandrar, skådar fågel, cyklar, fikar, paddlar, snorklar eller bara lyssnar på fågelkvitter.