Lyckat samarbete i klövviltfrågor är inne på sista året

Samarbetsprojektet Vild och Bortskämd är inne på sista året och har nu producerat den sista filmen i en filmserie på tre.

Foderskapande åtgärder på landskapsnivå – YouTube

Här hittar du alla filmer, exkursionsmaterial och annat bra underlag:
Foderskapande åtgärder | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Vild & Bortskämd logga

Projektet, med Länsstyrelsen Skåne i spetsen, har samlat flera aktörer med olika syn på klövviltfrågor för att hitta åtgärder med många nyttor som alla kan ställa sig bakom. Tillsammans visar vi i ett antal filmer hur markägare kan gynna produktionen av växande naturligt foder för att minska betestrycket på planterad skog och odlade grödor. De gemensamma målen för alla samarbetspartners är ett friskare klövvilt, mindre skador på jordbruks- och skogsproduktion, en vackrare plats att bo på och att gynna biologisk mångfald såsom pollinerare, småfåglar och mindre däggdjur.

Vinsterna blir mycket större om dessa foderskapande åtgärder genomförs i samarbete mellan många markägare. Vi får en ätbar grön infrastruktur som minskar skador på produktion och gynnar den biologiska mångfalden i hela landskapet.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne, Högskolan i Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, SLU Alnarp, Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Magnus Strandberg.