Nationella skogsprogrammet har spikat vårens kunskapsseminarier

Näringsdepartementet kommer tillsammans med Skogsstyrelsen att arrangera fyra kunskapsseminarier där det lyfts goda exempel från fyra tematiska områden. Målet är tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag vilka i förlängningen bidrar till långsiktiga spelregler för alla aktörer längs skogens hela värdekedja.

Alla som har intresse i skogsfrågorna och vill vara del i att driva skogspolitiken och skogsprogrammet framåt är välkomna att anmäla sitt intresse till seminarierna.

Kan du inte komma fysiskt till seminarierna är planen även att de ska livesändas.
Läs mer om seminarierna i sin helhet på Skogsstyrelsens webbplats.

Ett av seminarierna kommer bland annat handla om hur ett hållbart skogsbruk framöver ska kunna säkerställa tillgången av biomassa. Foto: Most Photos