Smålands skogsstrategi har skapat ökad förståelse

Smålands skogsstrategi har bidragit till att involverade aktörer har fått ökad förståelse för varandras uppdrag. Ett forum för utvecklingsfrågor med koppling till skogen på regional nivå har inrättats och nyligen har alla inblandade organisationer skrivit på en avsiktsförklaring för jämställdhet.

Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter och föreningsutveckling på Södras koncernstab och projektledare för tillkomsten av strategin. Hon är fortfarande involverad i arbetet i en grupp som fungerar som bollplank och vägledning för samordnaren.

Hur länge har strategin ”varit igång”?
– Smålands skogsstrategi sjösattes i början av 2018. Då hade vi gemensamt jobbat fram den under en ganska lång tidsperiod, ungefär två år.

Hur var mottagandet när den sjösattes?
– Strategin och den handlingsplan som lanserades samtidigt väckte stort intresse. Många uppskattade att skogen och skogsfrågorna kom upp på agendan, eller på fler agendor, på ett nytt sätt. Vissa funderade förstås på vart det hela skulle ta vägen, vad det skulle bli av det här lite ovanliga samarbetet. Vi hade ett lanseringsevent mitt I Smålands skogar en snöig dag i februari, och det kom över hundra intresserade personer. Många hade förstås varit involverade på olika sätt i processen med att ta fram strategin, men för vissa var det helt nytt.

Vilka utmaningar har det funnits och finns?
– Alla som har varit med i omfattande samarbetsprojekt vet att det är krävande. Det tar både tid och kraft att samverka. Alla aktörer har sin bild av hur vi ska nyttja skogens värden på bästa sätt, men i det här fallet valde de organisationer som gjorde det här tillsammans att bortse från potentiella motsättningar för att istället fokusera på det som var möjligt att göra tillsammans.

På vilka sätt har den haft betydelse?
– Den har dels lyft skogens betydelse för samhället så att fler har fått upp ögonen för skogens värden. Samarbetet har också gjort att det nu finns ett forum för utvecklingsfrågor med koppling till skogen på regional nivå. Arbetet har också lett till en ökad förståelse för varandras uppdrag bland de involverade aktörerna, vilket bäddar för god dialog och snabbare kontaktvägar oss emellan.

Finns det positiva effekter som man inte räknade med?
– Det är lätt att tänka på effekter i form av fler jobb, tillväxt eller andra konkreta förbättringar, men i det här fallet skulle jag säga att processen och resan har varit minst lika viktig som de konkreta åtgärderna. Relationerna, dialogen och förstås den ökade kännedomen om skogens värden och betydelse för oss alla.

Finns det några konkreta resultat att peka på?
– I handlingsplanen för den första treårsperioden finns ett trettiotal konkreta insatser. Det kan vara både mindre saker som vi gör inom vår ordinarie verksamhet och stora fleråriga utvecklingsprojekt. Alla dessa är genomförda eller påbörjade. Strategin och handlingsplanen har absolut lett till verkstad. Det senaste initiativet är en avsiktsförklaring för jämställdhet som alla organisationerna har skrivit under.

Vad händer framåt?
– Arbetet med att genomföra de insatser och aktiviteter som prioriterades i den första versionen av handlingsplan fortgår. Det finns en gemensam samordnare som håller ihop och driver på arbetet. Styrgruppen lever vidare, och snart är det dags för utvärdering, revidering och prioritering inför kommande period.

Malin Pettersson, ansvarig för samhällskontakter och föreningsutveckling på Södras koncernstab och projektledare för tillkomsten av strategin. Hon är fortfarande involverad i arbetet i en grupp som fungerar som bollplank och vägledning för samordnaren.

Text: Åke Högman