Nyskapande naturvård i Småland

För några veckor sedan startade ett pilotprojekt i Småland, ”Nyskapande naturvård” som ska pågå under 2022. Det ska inspirera skogsägare till att göra insatser i egen skog. Projektet finansieras av Smålands tre länsstyrelser och i styrgruppen ingår även LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Region Kronoberg.

Josefine Gustafsson är samordnare.

Porträtt kvinna

Berätta mer om det nyskapande, vad består det i?
– Pilotprojektets ambition är att vara prövande och inspirerande till åtgärder i den vanliga skogen i Småland. Främsta syftet är att bidra till att öka den biologiska mångfalden, men också att öka sociala, kulturella och estetiska värden, detta utöver generell hänsyn.

Vilka ser du som utmaningarna?
– Pilotprojektet fokuserar på hur skogsägare på eget initiativ kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i skogslandskapet. Utmaningarna är främst att se till att samtalen som uppstår är tillåtande och har högt i tak samtidigt som vi håller oss till fakta. 

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är att skogsägare kan inspirera varandra genom att berätta och visa varandra exempel på hur man kan göra praktiskt. Under 2022 kommer vi ha ett antal skogsdagar på olika inspirerande gårdar i Småland.

Hur har reaktionerna varit?
– Hittills bara positiva. Reaktionen när jag pratat med markägare är ”precis det här har jag efterfrågat”. I den nystartade FB-gruppen ”Nyskapande naturvård i skogen” har det strömmat till medlemmar så nu är det cirka 140 personer. Där är markägare generösa och lägger upp bilder på åtgärder de gjort.

Var i processen befinner ni er nu?
– Projektet startade för bara några veckor sedan. Jag planerar för första skogsdagen som kommer vara söndagen den 22 maj i Kronobergs län. Inbjudan kommer skickas ut till skogsägare i Småland om någon vecka.

Vad kommer att hända under resten av våren/året?
– Som sagt, det blir skogsdagar på olika platser i Småland under året. Jag dokumenterar under tiden olika konkreta exempel som kan inspirera andra och vara ett underlag för eventuell fortsättning. Om efterfrågan finns kommer vi också hålla seminarier i höst.

Webbsidan där du kan läsa mer om projektet ”Naturskapande naturvård”