Ädellöv – Snogeholms landskapsobservatorium

Datum: 6 maj, 2022
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Snogeholm, Sjöbo

Är du intresserad av att anlägga ett ädellövbestånd? Har du ett yngre ädellövbestånd och söker inspiration om hur detta kan skötas? Då ska du följa med oss till Snogeholms landskapslaboratorium!
Här finns ädellövplanteringar med bok, ek, lönn, ask, lind och ett flertal olika amträd. Vi tittar på hur man anlägger och sköter planteringar där ädellöv är huvudträdslag men har olika amträd.
Vi diskuterar följande frågor:
• Vilka trädslag kan man kombinera?
• Hur skötselkrävande blir det?
• Kan plantering på åker användas för andra målbilder
än virkesproduktion?
• Vilka åtgärder kan du få ekonomiskt stöd till
och vad bör du tänka på?

Fredag 6 maj kl 13-16 Snogeholm, Sjöbo

Lär dig mer om skog och skogsbruk
Vill du lära dig mer om hur du kan bruka och ta hand om din skog på bästa sätt och i takt med utvecklingen? Då är du välkommen till skogsträffarna Aktiv skogsägare och Skogsskötsel för hög och säker tillväxt! Under våren erbjuder vi också ett antal träffar, både digitala och fysiska, med bland annat fokus på hyggesfritt skogsbruk, målbilder samt skog och vilt i balans. Hjärtligt välkommen!

Anmäl dig via Kunskapsportalen
Du anmäler dig på: www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen till både träffar och självstudier. För att kunna anmäla dig behöver du ett konto. Har du inget konto behöver du registrera dig. Följ instruktionerna som kommer när du klickar Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå.
I Kunskapsportalen hittar du Skogsstyrelsens hela utbud av avgiftsfria skogsträffar och webbaserade utbildningar. Aktiviteterna riktar sig till dig som är skogsägare eller skogligt intresserad.
Håll dig uppdaterad med Lokalnytt Få skoglig information, tips på aktiviteter och erbjudande om våra produkter och tjänster direkt till din e-post. Du anmäler dig för prenumeration på www.skogsstyrelsen.se/skanesdistrikt.