Ädellövskogsdag

Datum: 18 september, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Ullstorps kursgård, Höör

På årets upplaga av ädellövskogsdagen ligger fokus på föryngringsplanering av bok. Vi belyser
vikten av planering av åtgärder i olika bestånd för att få en lyckad föryngring.


Vi studerar inaktivt marktillstånd och diskuterar hur det går att öka aktiviteten i marken. Vi tittar
också på föryngringsyta med mycket gräs och diskuterar behov av vitaliserande gallring
innan föryngring. Du får också se resultatet av utförd markberedning. Under dagen visar och diskuterar vi röjning av bok och tittar på bestånd som behöver röjas respektive bestånd som nyligen är röjt. Vi tittar också på individskötsel av ek i blandbestånd, exempelvis hur burar kan användas för att få upp ek i bokskog och hur du kan gynna ek i gallringar.
Du får se åtgärder med naturvårdsinriktning och får information om möjligheter till stöd genom Skogens miljövärden och Nokås. Ett extra inslag för året är Skogsstyrelsens nya kampanj Smart skogsbruk, som ska leda till ökad
kunskap, engagemang och en mer aktiv skogsskötsel. Vi kommer därför även ha en
station i ett granbestånd där vi diskuterar framtida åtgärder ur ett produktionsperspektiv.