Alnarpskonferensen 2023

Datum: 15 februari, 2023
Tid: 11:30 - 16:45
Plats: Alnarp, Loftet och aulan

Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi?

Samhällets hållbara omställning leder till nya förväntningar på jordbruksmarken som bas för produktion av mat, förnyelsebara material, energi kolinlagring, biodiversitet och andra typer av ekosystemtjänster. Många nyttor behöver tillgodoses i en framtida mångfunktionell markanvändning som är hållbar. Hela system, från primärproduktion till användare av produkt och tjänst, kräver förändringar. Detta förutsätter tillgång till ny kunskap, nya lösningar och ändamålsenliga styrsystem.

Alnarpskonferensen 2023 presenterar möjligheter och utmaningar utifrån nuläge, samt erbjuder en gränsöverskridande dialogarena för aktörer inom forskning, utbildning, näringsliv och samhällsfunktioner.

Välkommen!

Observera att årets konferens ej ges digitalt, det är enbart deltagande på plats.