En dag om Lövträ i Nyproduktion – ute, inne och bärande

Datum: 21 mars, 2024
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Sydvästra Skåne

Dagen riktar sig till dig som jobbar med husproduktion, arkitekter, beställare, formgivare, träförädlare och skogsägare. Syftet är att få parterna i värdekedjan från lövskog till nyproduktion att mötas och stärka sina samarbetsformer. Du kommer få möjlighet att förutsättningar och möjligheter kring användning av lövträ i nyproduktion.

Program

8.30-9.00           Incheckning, det bjuds på kaffe och smörgås
9.00-11.30          Presentationer och reflektion
11.30-13.00         Lunch
13.00–­15.00        Fortsättning presentationer och reflektion
15.00-15.30        Fika och avslut

Presentatörer

  • Geraldine Brun, GU, Traditionell hantverkskunskap för regenerativ arkitektur – utvändig träpanel
  • Anna Johansson, Vistaholm trähantverkare med Sydväst Arkitekter. Utemiljö – dialog material, beställare och form
  • Johannes Barnekov, Sinclairsholm och arkitektkontoret Cord Siegel – samarbete ekfasader
  • Fredrik Andersson, Massiva trägolv Kullabergsflooring?
  • Petra Mattsson, Gärsnäs AB Samarbetet med hela värdekedjan från skog till stol (och Stiftelsen Skånska Landskap?)
  • Stina Eriksson, ansvarig kompetensområde träbyggande, FOJAB, utmaningar att öka andelen trä i nyproduktion
  • Jakob Nilsson, Gögalund Föreningen Stolpverk Norden
  • Ulf Lemke, Rise – att klassa lövträ för bärande konstruktioner.
  • Linda Eriksson, Malmö Stad enhetschef på Hållbarhet och teknikutvecklings enheten – om behov och krav – utvecklingspotential

Frågor & Kontakt:
Fredrik Silfwerbrand, fredrik.silfwerbrand@skogsstyrelsen.se
Jan Lannér, 0702­­­­–18 89 29

Anmälan: Länsstyrelsen Skånes webbplats www.lansstyrelsen.se/skane/kalender

Arrangör: Skogsstyrelsen & samarbetsprojektet Skogens värden