Grundkurs: Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Datum: 28 maj, 2024
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt alt i Norrköping

Detta är kursen för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändring i Sverige. 

Vad kommer du lära dig?

  • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige
  • Sveriges klimat idag och i framtiden. Till exempel hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka. 
  • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste seklet. Har exempelvis stormarna blivit fler och kraftigare?
  • Vad klimatanpassning handlar om och varför det är nödvändigt.
  • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.

Du får efter genomgången kurs tillgång till kursmaterialet med anpassad klimatinformation samt ett kursdiplom.

Arrangör: SMHI