Historiska kartor för skogsägare

Datum: 3 mars, 2022
Tid: 12:30 - 16:30
Plats: Digitalt via Zoom

Workshopen riktar sig till dig som äger eller förvaltar skog och som vill lära känna din skogsfastighet bättre. Tillsammans hittar vi historiskt kartmaterial och flygbilder på Internet för att koppla samman äldre tiders markanvändning till befintliga forn- och kulturlämningar och naturvärden i din skog.

Workshopen omfattar en halvdag och innehåller både teori om kartans historiska framväxt i Sverige, användandet av lantmäteriets söktjänst Historiska kartor samt tolkning av historiskt kartmaterial. Egna övningar ingår där du kan få hjälp av kursledaren att tolka handlingarna.

Workshopen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom den 3 mars 2022 kl. 12.30-16.30.

För att delta i kursen behöver du en dator utrustad med mikrofon och gärna kamera.

Anmälan görs till:
Kursledare Rebecca Olsson, Antikvarie/Landskapsvetare
rebecca.olsson@regionmuseet.se eller 0707- 84 19 45

Logotyp Regionmuseet Skåne och EU