Höstexkursion om hyggesfritt skogsbruk

Datum: 29 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Bosarp, norr om Glimåkra

Fredagen den 29:e oktober bjuder projektet Variationsrikt skogsbruk in till höstexkursion på temat

hyggesfritt skogsbruk och vi besöker två spännande fastigheter i nordöstra Skåne

Vi startar dagen med ett besök hos Lennart Bosrup, strax norr om Glimåkra. Här finns en värdefull biologisk mångfald, till följd av pH-höjande diabas i marken och kontinuitet av grova hagmarksekar. Friluftslivet lockas hit av lövskogar med ek och lind och vårens blåsippor. Men här produceras också ektimmer – med individanpassad skötsel av stammar kombinerat med s.k. naturnära skogsbruk.

Genom att följa skogens naturliga processer vid skötsel och huggning fås kvaliteter som i slutändan blir ekgolv. På köpet skapas naturvärden och en rekreationsvänlig skog. I Lennarts skog finns också planterad gran som håller på att omföras till blandskog, genom utglesning och luckhuggning.

Efter lunch tar vi oss till Breanäs strövområde vid sjön Immeln. Skogen ägs av Region Skåne och sköts som kontinuitetsskog av Stiftelsen Skånska Landskap. I produktionsbestånden syftar skötseln till att skapa varierad blandskog, med träd i olika åldrar och föryngring av olika trädslag, samtidigt som trädkontinuitet och skogskänsla bevaras.

Utöver Lennart Bosrup samt Stefan Olsson och Anders Rosell från Stiftelsen Skånska Landskap deltar flera kunniga inom hyggesfritt skogsbruk och lövskogsskötsel för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Glimåkra och Breanäs ligger en dryg halvtimme från Kristianstad och Hässleholm och en dryg timme från Växjö och Halmstad, se översiktskarta. Exkursionen startar kl. 10 i Bosarp, strax norr om Glimåkra, samling vid den röda punkten på bifogad detaljkarta. Fika finns framdukat från kl. 9.30. Projektet bjuder sedan på lunch i Glimåkra innan vidare färd i egna bilar mot Breanäs där exkursionen avslutas med fika kl. 15. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och anmälan sker senast 22 oktober via mejl till emma.liljewall@skogsstyrelsen.se. Ange ev. matallergier vid anmälan.

Sprid gärna inbjudan inom din organisation och till andra du tror kan vara intresserade!

Med vänliga hälsningar Arbetsgruppen för Södra Götaland inom Projekt Variationsrikt skogsbruk.