Kulturväxter i skogen – ett webbinarium om växande möjligheter

Datum: 30 mars, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt via Zoom. Evenemanget är kostandsfritt

Dagens skog har inte alltid funnits där. Bland rötter och grenar finns spår som berättar om ett annat landskap. Ibland som ett rasat spisröse, eller en igenfylld stenkällare. Men ofta i form av ett blommande äppleträd, eller ett stort snår av snöbär. Kanske några till synes vilsekomna påskliljor och snödroppar. Hur kan vi bevara de här spåren och samtidigt sköta skogen runtomkring? Och vad kan egentligen en tuva med snödroppar berätta? Välkomna till en digital seminariedag där vi tillsammans utforskar möjligheterna för kulturväxter i skogen!

Webbinariet hålls via Zoom, och arrangeras av Regionmuseet Skåne och Skånes hembygdsförbund i samarbete med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. Under dagen medverkar markägare, hembygdsföreningar, biologer, arkeologer och andra intresserade.

Program och anmälan hittar du här.