LU Lands frukostseminarium: ”Grön omställning – vad krävs för att vi ska förändra vårt beteende för ett hållbart samhälle?”

Datum: 1 mars, 2023
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt via Zoom

1 mars 2023, kl 8:30 – 9:30, digitalt via Zoom

Att samhället behöver bli mer hållbart för att vi ska klara av att tackla klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald samtidigt som vi ska trygga vår mat- och energiförsörjning är det inget tvivel om. Att denna förändring behöver ske på alla nivåer i samhället råder också stor enighet kring. Men vad krävs för att vi ska kunna ändra vårt beteende och ta mer hållbara beslut? Välkommen till ett frukostseminarium där klimatpsykologen Frida Hylander berättar mer om vilka faktorer som påverkar vårt beteende, hur vårt agerande påverkas av miljö och klimat, och vad vi gör för att påverka miljö och klimat. Lyssna även på kortare reflektioner från personer som tagit steget mot mer hållbara val, vad som påverkat dem och vilka förutsättningar de tror krävs för att fler ska kunna delta i en grön omställning.

Medverka gör Frida Hylander (Klimatpsykologerna), Jan Jönsson (Ly-Ros lantbruk HB), Linda Melin Persson (skogsägare och mottagare av Emil Bonde fonds Skogsvårdsstipendium) och Lotte Melin (Kommunpolitiker Osby). Moderator är Rustan Nilsson (Sysav).

Anmälan görs senast 27 februari via webformuläret i följande länk: Anmälan till LU Lands frukostseminarium #21: Grön omställning – vad krävs för att vi ska förändra vårt beteende för ett hållbart samhälle? | Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)