Naturhänsyn i skogen – naturvårdande skötsel

Datum: 8 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Tosthult, Lönsboda

Fokus för träffen är gårdsnära miljöer och trädbärande betesmarker med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vi besöker olika skogs- och kulturmiljöer med naturvärden som har ett nära samband med äldre tiders brukningshistoria. Bland annat en igenväxande löväng, trädbärande betesmarker, skogsbryn och en varggrop. Vi diskuterar planerade åtgärder liksom praktiska exempel och erfarenheter från nyligen genomförd skötsel. Träffen kommer också att belysa skötselfrågor och hänsyn till kulturmiljölämningar i ett igenväxande landskap.

Plats: Tosthult, Lönsboda
Datum: 2021-10-08 Tid: kl 13-16

Arrangeras av Skogsstyrelsen