Om nävertäkt – skörd, kvalité & marknad

Datum: 18 juni, 2024
Tid: 15:30 - 17:30
Plats: Nordöstra Skåne

I samband med kursen i nävertäkt har du möjlighet att få se nyskördad näver från glasbjörk och veta mer om hur den skördas, vilken kvalitet som behövs samt om hur marknaden för svensk näver ser ut.
Datum: preliminärt 18 juni kl 15.30-17.30
Plats: nordöstra Skåne, exakt plats meddelas senare

EVENEMANG INOM PROJEKTET
Under året genomförs ett antal nätverksträffar, workshopar och webbinarier.
Anmäl dig på www.skogsstyrelsen.se/traffskogensvarden
Anmäl dig gärna redan idag, dock senast tre dagar före respektive träff. Till de fysiska träffarna är antalet platser begränsat. Vid frågor kontakta Jan Lannér, e-post jan.lanner@skogsstyrelsen.se.