Seminarium KSLA: Hur ska viltet förvaltas?

Datum: 3 maj, 2022
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm

Utmaningar för framtidens viltförvaltning är temat vid detta seminarium som arrangeras av KSLA:s Viltförvaltningskommitté. Utmaningarna kommer att belysas och lösningarna för viltförvaltningen i framtiden kommer att diskuteras.

Viltförvaltningskommittén har under tre års tid – tillsammans med en rad berörda aktörer – identifierat viltförvaltningens utmaningar, men även diskuterat vad som behöver förändras för att vi ska kunna styra effektivare. 

Under seminariet presenterar vi resultaten och diskuterar lösningarna tillsammans med politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Programmet läggs ut på www.ksla.se så snart det är klart. Välkommen!

Tid & Plats
Tisdag 3 maj kl 10–16 på KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm