Seminarium om hyggesfritt skogsbruk

Datum: 22 april, 2024
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt webbinaie

Välkommen till seminarieserie på temat hyggesfritt skogsbruk som syftar till att öka kunskapen om hyggesfria metoder inom skogssektorn.

Hur mycket hyggesfritt skogsbruk ser olika aktörer framför sig och i vilken typ av skogar är metoden lämplig? Det blir temat på ett webbinarium, som arrangeras av Skogsstyrelsen, Skogforsk och SLU den 22 april klockan 13–15.

I föredrag, intervjuer och diskussioner förs resonemang om den övergripande frågeställningen ”Hyggesfritt – hur mycket och var?” Dessutom får du en inblick i hur hyggesfri avverkning fungerar med dagens tillgängliga teknik. 

Webbinariet ingår i ett samverkansprojekt med syftet att öka kunskapen om hyggesfritt skogsbruk inom skogssektorn. Ytterligare två digitala seminarier och en fältexkursion planeras under 2024.

Läs mer och anmäl dig senast den 19 april på Skogforsk webbplats.