Skogen och viltet – distansträff

Datum: 31 mars, 2022
Tid: 15:00 - 16:30
Plats: Distansträff


Här har vi fokus på hur de fyra klövviltsarterna älg, rådjur, kron- och dovvilt påverkar skogen i Götaland. Du får information om betydelsen av ståndortsanpassat skogsbruk och tillgången av foder nu och i framtiden för att uppnå skog och vilt i balans.

Vi går översiktligt igenom hur viltförvaltningen fungerar och berättar om resultat från älgbetesinventeringen.
Vi berättar också om hur Skogsstyrelsen arbetar med Mera tall.
Torsdag 31 mars kl 15-16.30
Fredag 29 april kl 15-16.30

Lär dig mer om skog och skogsbruk
Vill du lära dig mer om hur du kan bruka och ta hand om din skog på bästa sätt och i takt med utvecklingen? Då är du välkommen till skogsträffarna Aktiv skogsägare och Skogsskötsel för hög och säker tillväxt! Under våren erbjuder vi också ett antal träffar, både digitala och fysiska, med bland annat fokus på hyggesfritt skogsbruk, målbilder samt skog och vilt i balans. Hjärtligt välkommen!

Anmäl dig via Kunskapsportalen
Du anmäler dig på: www.skogsstyrelsen.se/kunskapsportalen till både träffar och självstudier. För att kunna anmäla dig behöver du ett konto. Har du inget konto behöver du registrera dig. Följ instruktionerna som kommer när du klickar Logga in i översta listen på sidan eller trycker Anmäl på den utbildning du vill gå.
I Kunskapsportalen hittar du Skogsstyrelsens hela utbud av avgiftsfria skogsträffar och webbaserade utbildningar. Aktiviteterna riktar sig till dig som är skogsägare eller skogligt intresserad.
Håll dig uppdaterad med Lokalnytt Få skoglig information, tips på aktiviteter och erbjudande om våra produkter och tjänster direkt till din e-post. Du anmäler dig för prenumeration på www.skogsstyrelsen.se/skanesdistrikt.